Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi w roku akademickim 2019/2020:

  • 650 zł/m-c dla osób ze znacznym (Z) stopniem niepełnosprawności,
  • 550 zł/m-c dla osób z umiarkowanym (U) stopniem niepełnosprawności,
  • 450 zł/m-c dla osób z lekkim (L) stopniem niepełnosprawności.