Dział Spraw Studenckich

Aktualności

22.10.2020

Kokurs "Grant Rektora" 2021

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu "Grant Rektora" 2021! Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2021 r. Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w...[więcej]


20.10.2020

Komunikat w sprawie działalności kół naukowych oraz organizacji studenckich

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie działalności kół naukowych oraz organizacji studenckich[więcej]


20.10.2020

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2020/2021.[więcej]


14.10.2020

Stypendia ArcelorMittal Poland S.A.

Uprzejmie informujemy, że  na  podstawie  umowy  zawartej na  kolejny rok akademicki pomiędzy AGH a firmą ArcelorMittal Poland S.A. studenci 1 i 2 semestru studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria...[więcej]


12.10.2020

Minimalne średnie ocen uprawniające do ubiegania się o stypendium rektora

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie minimalnych średnich ocen uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora za odpowiednio wysoką średnią ocen oraz procedury wnioskowania o...[więcej]


Dział Spraw Studenckich na Facebooku