Aktualności

28.11.2022

Puls Biznesu dla studentów AGH

Studentów pierwszego roku informujemy, a pozostałym przypominamy, że na AGH możemy za darmo korzystać z prenumeraty „Pulsu Biznesu”. Taka przyjemność przedsiębiorców i inwestorów kosztuje ponad 1500 złotych rocznie, nam...


25.11.2022

Stypendia Arcelor Mittal Poland przyznane!

Dnia 24.11.2022 r. Komisja Stypendialna ArcelorMittal Poland przyznała trzy stypendia studentom AGH: Jadwiga Cempura - studentka V roku Zaawansowanych Materiałów Inżynierskich na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki...


19.10.2022

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2022/2023

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2022/2023 (do pobrania) Stypendium socjalne Dochód netto na...


07.10.2022

Regulamin Własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów

Regulamin Własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów wprowadzony w życie Zarządzeniem Rektora nr Nr 61/2022 Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium z...


06.10.2022

Stypendium ArcelorMittal Poland S.A. 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy AGH a firmą ArcelorMittal Poland S.A. studenci 1 i 2 semestru studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa, Metalurgia, Inżynieria Procesów Odlewniczych...


Dział Spraw Studenckich na Facebooku