Stypendia i zapomogi

Informacje dla Kandydatów na studia

Wszystkich kandydatów rekrutujących się na studia w AGH zachęcamy do zapoznania się z OFERTĄ STYPENDIALNĄ.

Wszystkich kandydatów, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w AGH i planują ubiegać się o świadczenia w roku akademickim 2021/2022, zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym terminów i sposobu składania wniosków.

Treść komunikatu do pobrania

Lista dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o stypendium socjalne znajduje się pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2021/2022 (do pobrania)

Dochód netto na os. w rodzinie
(zł)
 
0,00 - 350,00
 
 
350,01 - 700,00
 
 
700,01 - 1051,70
 
Kwota stypendium socjalnego
(zł)
1 080 880 680

Miesięczna kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 300 zł*

Podstawa naliczenia stypendium socjalnego wynosi 1 051,70 zł netto.

* Dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w § 15 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH.

Średnia ocen
(kategoria osiągnięć)
 
Wysokość stypendium rektora
(zł)
 
 
4,81 - 5,00
(A)
 
900
 
4,61 - 4,80
(B)
 
800
 
4,41 - 4,60
(C)
 
700
 
4,21 - 4,40
(D)
 
600
 
4,00 - 4,20
(E)
 
500

Terminy składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2021/2022

 
Rodzaj świadczenia
 
 
Termin składania wniosków
 
 
Miejsce składania wniosków
 
stypendium socjalne  
do 4 października 2021 r. (poniedziałek)
 
 
Dziekanaty Wydziałów
 
stypendium dla osób niepełnosprawnych  
do 4 października 2021 r. (poniedziałek)
 
 
Dziekanaty Wydziałów
 
stypendium rektora dla studentów I roku - olimpijczyków i medalistów w sporcie  
do 4 października 2021 r. (poniedziałek)
 
 
Dział Spraw Studenckich
 
stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe  
do 4 października 2021 r. (poniedziałek)
 
 
Dział Spraw Studenckich
 
stypendium rektora za odpowiednio wysoką średnią ocen  
do 25 października 2021 r. (poniedziałek)
 
 
Dziekanaty Wydziałów
 

Stypendia poza AGH

Regulamin świadczeń dla studentów AGH

Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 1 października 2021 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 58/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 września 2021 r.