Stypendia i zapomogi

Informacje dla Kandydatów na studia

Wszystkich kandydatów rekrutujących się na studia w AGH zachęcamy do zapoznania się z OFERTĄ STYPENDIALNĄ.

Wszystkich kandydatów, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w AGH i planują ubiegać się o świadczenia w roku akademickim 2020/2021, zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym terminów i sposobu składania wniosków.

Treść komunikatu do pobrania

Lista dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o stypendium socjalne znajduje się pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Stypendia poza AGH

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2020/2021.

Regulamin świadczeń dla studentów AGH

Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 1 października 2020 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 57/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 września 2020 r.

Informacja dla kandydatów na studia, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w AGH i zamierzają się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2019/20

Kandydaci na studia, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w naszej uczelni i będą chcieli się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2019/2020 otrzymają informację o sposobie składania wniosków za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego na początku września br.

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, prosimy o wcześniejsze kompletowanie dokumentów wymaganych do ubiegania się o to świadczenie. Szczegółowy wykaz dokumentów w zależności od indywidualnej sytuacji studenta znajduje się tutaj.

Uwaga! Zarejestrowanie wniosku o świadczenie w systemie elektronicznym nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej.

Terminy i miejsce składania wniosków obowiązują kandydatów na studia, którzy dokonali wpisu na I rok studiów w naszej uczelni oraz wszystkich studentów AGH.

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2019/2020

Rodzaj świadczeniaTermin składania wnioskówMiejsce składania wniosków

Stypendium socjalne

do 1 października 2019r. (wtorek)

Dziekanaty  Wydziałów

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

do 1 października 2019r. (wtorek)

Dziekanaty Wydziałów

Stypendium rektora dla studentów I roku - olimpijczyków i medalistów

do 7 października 2019r. (piątek)

Dział Spraw Studenckich

Stypendium rektora  za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

do 3 października 2019r. (czwartek)

Dział Spraw Studenckich

Stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce

do 14 października 2019r. (poniedziałek)

Dziekanaty Wydziałów

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2018/2019

Rodzaj świadczeniaTermin składania wnioskówMiejsce składania wniosków

Stypendium socjalne ze zwiększeniem z tytułu zakwaterowania

1 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

1 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku - olimpijczyków

5 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

5 października 2018 r.

Dział Spraw Studenckich

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen

12 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów