Stypendia i zapomogi

Informacje dla Kandydatów na studia

Wszystkich kandydatów rekrutujących się na studia w AGH zachęcamy do zapoznania się z OFERTĄ STYPENDIALNĄ.

Wszystkich kandydatów, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w AGH i planują ubiegać się o świadczenia w roku akademickim 2020/2021, zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym terminów i sposobu składania wniosków.

Treść komunikatu do pobrania

Lista dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o stypendium socjalne znajduje się pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2020/2021.

Miesięczna wysokość stypendium socjalnego:

Przedziały dochodowe
 w zł /os.
0-150 151-300 301-450 451-600 601-750 751-900 901-1051,70
Kwota stypendium w zł  1050    900    750     600    450     350        300

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi: 250 zł/m-c

Podstawa naliczenia stypendium socjalnego wynosi 1 051,70 zł 

Dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w § 15 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH.

Stypendia poza AGH

Świadczenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Pismo Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko dotyczące przyznawania świadczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Regulamin świadczeń dla studentów AGH

Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 1 października 2020 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 57/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 września 2020 r.

Informacja dla kandydatów na studia, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w AGH i zamierzają się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2019/20

Kandydaci na studia, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w naszej uczelni i będą chcieli się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2019/2020 otrzymają informację o sposobie składania wniosków za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego na początku września br.

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, prosimy o wcześniejsze kompletowanie dokumentów wymaganych do ubiegania się o to świadczenie. Szczegółowy wykaz dokumentów w zależności od indywidualnej sytuacji studenta znajduje się tutaj.

Uwaga! Zarejestrowanie wniosku o świadczenie w systemie elektronicznym nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej.

Terminy i miejsce składania wniosków obowiązują kandydatów na studia, którzy dokonali wpisu na I rok studiów w naszej uczelni oraz wszystkich studentów AGH.