Stypendia i zapomogi

Stypendia poza AGH

Wysokość świadczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Anny Siwik,  prof. nadzw. w sprawie wysokości świadczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Regulamin świadczeń dla studentów AGH

Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 1 października 2019 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 37/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 września 2019 r.

Informacja dla kandydatów na studia, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w AGH i zamierzają się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2019/20

Kandydaci na studia, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w naszej uczelni i będą chcieli się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2019/2020 otrzymają informację o sposobie składania wniosków za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego na początku września br.

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, prosimy o wcześniejsze kompletowanie dokumentów wymaganych do ubiegania się o to świadczenie. Szczegółowy wykaz dokumentów w zależności od indywidualnej sytuacji studenta znajduje się tutaj.

Uwaga! Zarejestrowanie wniosku o świadczenie w systemie elektronicznym nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej.

Terminy i miejsce składania wniosków obowiązują kandydatów na studia, którzy dokonali wpisu na I rok studiów w naszej uczelni oraz wszystkich studentów AGH.

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2019/2020

Rodzaj świadczeniaTermin składania wnioskówMiejsce składania wniosków

Stypendium socjalne

do 1 października 2019r. (wtorek)

Dziekanaty  Wydziałów

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

do 1 października 2019r. (wtorek)

Dziekanaty Wydziałów

Stypendium rektora dla studentów I roku - olimpijczyków i medalistów

do 7 października 2019r. (piątek)

Dział Spraw Studenckich

Stypendium rektora  za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

do 3 października 2019r. (czwartek)

Dział Spraw Studenckich

Stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce

do 14 października 2019r. (poniedziałek)

Dziekanaty Wydziałów

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2018/2019

Rodzaj świadczeniaTermin składania wnioskówMiejsce składania wniosków

Stypendium socjalne ze zwiększeniem z tytułu zakwaterowania

1 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

1 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku - olimpijczyków

5 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

5 października 2018 r.

Dział Spraw Studenckich

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen

12 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów

Informacje dla Kandydatów na studia

Wszystkich Kandydatów rekrutujących się na studia w AGH zachęcamy do zapoznania się z OFERTĄ STYPENDIALNĄ.

Lista dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o stypendium socjalne znajduje się pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/