Ubieganie się o dofinansowanie „krok po kroku”

Jak uzyskać dofinansowanie dla realizowanego projektu?

1. Przygotuj preliminarz obejmujący wszystkie koszty i dochody planowanego przedsięwzięcia. Wzór formularza znajdziesz tutaj.

Uwaga ! Preliminarz należy dostarczyć 14 dni przed wydarzeniem!

2. Uzyskaj potwierdzenie ewentualnego dofinansowania od Pełnomocnika Kół Naukowych, Dziekana Wydziału oraz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

Uwaga ! Każdy preliminarz musi być podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia. Preliminarz powinien zawierać informację z jakich środków to dofinansowanie będzie pokryte (dotyczy Wydziału), adnotację o ujęciu kosztu w planie rzeczowo-finansowym jednostki dofinansowującej oraz nr kosztów.

3. Przygotuj opis wydarzenia. Wzór opisu znajdziesz tutaj.

4. Przygotuj listę uczestników (studentów), biorących udział w realizacji projektu. Wzór listy znajduje się tutaj.

5. Powyższe dokumenty przynieś do Działu Spraw Studenckich – Pawilon C1, pok. 111 i czekaj na decyzję w sprawie otrzymania dofinansowania.

6. DSS przekazuje Preliminarz wraz z załączonymi dokumentami do akceptacji Prorektora ds. Studenckich oraz Kwestora AGH.

7. Odbierz podpisane dokumenty z DSS.

8. Realizuj projekt.

9. W przypadku zakupów zagranicznych oraz wyjazdów zagranicznych obowiązują odrębne procedury! Procedura dotycząca zakupów zagranicznych dostępna tutaj, wyjazdy zagraniczne opisane są tutaj.

10. Rozlicz się z przyznanego dofinansowania - przynieś do DSS wszystkie dokumenty finansowe (faktury, rachunki, bilety, itp.).

Uwaga! Faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki muszą być opisane na odwrocie zgodnie z opisem. Wzór opisu faktury znajduje się tutaj.

Nabywcą na fakturze jest:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
NIP 6750001923
REGON AGH: 000001577

W przypadku konieczności dokonania przedpłaty za udział w konferencji należy do preliminarza dołączyć informację o:

  • konieczności dokonania przedpłaty,
  • nazwę odbiorcy opłaty,
  • numer konta, na które należy dokonać opłaty,
  • termin, do jakiego należy dokonać opłaty,
  • datę i miejsce konferencji,
  • wypełnione przez uczestnika oświadczenie do celów podatkowych.

W przypadku płatności gotówkowych proszę podać numer konta imię, nazwisko studenta, któremu należy dokonać zwrotu należności.

 

Uwaga ! Jeśli nadal nie wiesz, jak przystąpić do ubiegania się o dofinansowanie, spójrz na przykład, który znajduje się tutaj

Załączniki: