Wyniki konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

6 projektów realizowanych przez koła naukowe AGH otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-konkursu-w-ramach-programu-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje

Wyniki konkursu Rozkręć Koło z ArcelorMittal Poland

W dniu 27 kwietnia 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Konkursowej Rozkręć Koło z ArcelorMittal Poland.

W pracy komisji wzięli udział:

  1. Prorektor ds. Studenckich AGH- prof. dr hab. inż. Rafał Dańko,
  2. Specjalista ds. Hutnictwa - prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek,
  3. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych (Pion Hutniczy) - dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja,
  4. Przedstawiciel ArcelorMittal Poland - Karolina Muza-Adamiec,
  5. Przedstawiciel ArcelorMittal Poland - Ewelina Magulska,
  6. Przedstawiciel ArcelorMittal Poland - Zdzisław Tuźnik,
  7. Protokolant - Karolina Sochacka.

W trakcie pracy komisji dokonano analizy i oceny 10 wniosków. Koła Naukowe Pionu Hutniczego biorące udział w Konkursie aplikowały o łączną kwotę w wysokości 114 595,00 zł. Komisja zarekomendowała do dofinansowania wszystkie 10 wniosków i rozdzieliła otrzymane środki w ramach umowy sponsorskiej od sponsora ArcelorMittal Poland w kwocie 52 845,53 zł kierując się sugestiami i w głównej mierze oceną merytoryczną sponsora.

Wyniki konkursu Rozkręć Koło z ArcelorMittal Poland (do pobrania)

Konkurs dla Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH

Zapraszamy do składania wniosków o wsparcie projektów realizowanych w ramach działalności Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH!

Regulamin wsparcia przez ArcelorMittal Poland projektów realizowanych w ramach działalności Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH

Ważne terminy:

15 marca 2021 – ogłoszenie projektu wsparcia przez firmę ArcelorMittal Poland dedykowanego Kołom Naukowym Pionu Hutniczego AGH

15 kwietnia 2021 r. - nieprzekraczalny termin składania wniosków z opisem projektów Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH w ramach wsparcia firmy ArcelorMittal Poland

6 maja 2021 r. - ogłoszenie wyników projektów realizowanych przez Koła Naukowe Pionu Hutniczego AGH

14 maja 2021 r. - termin składania preliminarzy (z uwzględnieniem przyznanych środków) do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego

14 maja – 15 grudnia 2021 r. - termin realizacji projektu

15 grudnia 2021 r. - ostateczny termin zamknięcia rozliczenia finansowego projektu w Dziale Spraw Studenckich

31 grudnia 2021 r. - ostateczny termin składania do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego sprawozdań merytoryczno-finansowych z realizacji projektu w danym roku