Stypendia i zapomogi

Stypendia poza AGH

Wysokość świadczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Anny Siwik,  prof. nadzw. w sprawie wysokości świadczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2018/2019

Rodzaj świadczeniaTermin składania wnioskówMiejsce składania wniosków

Stypendium socjalne ze zwiększeniem z tytułu zakwaterowania

1 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

1 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku - olimpijczyków

5 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

5 października 2018 r.

Dział Spraw Studenckich

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen

12 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów

Informacje dla Kandydatów na studia

Wszystkich Kandydatów rekrutujących się na studia w AGH zachęcamy do zapoznania się z OFERTĄ STYPENDIALNĄ.

Lista dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o stypendium socjalne znajduje się pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/