Dział Spraw Studenckich

Aktualności

15.10.2019

Wysokość świadczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Pani Prorektor ds. Studenckich. Komunikat zawiera istotne informacje dla społeczności akademickiej - w szczególności: wysokość świadczeń w semestrze zimowym roku akademickiego...[więcej]


09.10.2019

Stypendia ArcelorMittal Poland S.A.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 26 września 2019 roku pomiędzy AGH a firmą ArcelorMittal Poland S.A. studenci I i II semestru studiów drugiego stopnia kierunków Metalurgia oraz Automatyka i Robotyka...[więcej]


07.10.2019

Minimalne średnie ocen do stypendium rektora w roku akademickim 2019/20

Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. dot. minimalnych średnich ocen uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora za odpowiednio wysoką średnią ocen oraz procedury wnioskowania o...[więcej]


02.10.2019

Ważna informacja dla studentów I roku!

Uruchomienie wniosków o stypendium socjalne w USOSweb[więcej]


16.09.2019

Komunikat dotyczący wypłaty 10-tego stypendium

Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. w sprawie wypłaty 10-tego stypendium 10-te stypendium zostanie wypłacone studentom studiów I i II stopnia, którzy: posiadają decyzję administracyjną o...[więcej]


Dział Spraw Studenckich na Facebooku