Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.)

Regulamin ŚPM

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016r. wraz z złącznikami. Wprowadzony Zarządzeniem Nr 32/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r.

Aktualizacja Regulaminu ŚPM

Nowe Zarządzenie Rektora nr 46/2017 z dnia 2 października 2017r. zmieniające Zarządzenie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 1 września 2016 roku Nr 32/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Tekst jednolity Regulaminu ŚPM po zmianach

Statut AGH

Statut oraz wyciąg ze statutu Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inne regulaminy

Regulamin studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 01.10.2017 r.

Regulamin - Granty Rektora 2018

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego

Regulamin przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Staszica - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora AGH nr 44/2013 z dnia 10 września 2013 r.

Regulamin Funduszu im. Zielińskich

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2016 Rektora AGH z dnia 3 listopada 2016r.

Zasady przyznawania studentom i doktorantom AGH jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora AGH nr 45/2015 z dnia 4 listopada 2015r.