Ustawa, Statut AGH, Regulaminy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016, poz.1842 z późn. zm.)

Statut:

Statut oraz wyciąg ze statutu Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Regulaminy:

1.09.2016 r. - Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wraz z złącznikami. Wprowadzony Zarządzeniem Nr 32/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
oraz
oświadczenia dot. dochodów, ubezpieczenia, ryczałtu i samodzielności finansowej.

Regulamin studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 01.10.2015 r.


Regulamin konkursu "Grant Rektorski"


Inne regulaminy obowiązujące na AGH