23.01.2019

Szkolenie w zakresie zmian w przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej - 7-8 lutego 2019 r.


W dniach 7-8 lutego br. z inicjatywy Pani Rektor będzie miało miejsce szkolenie dla Prodziekanów ds. Studenckich oraz pracowników dziekanatów zajmujących się pomocą materialną w zakresie zmian, które wnosi nowa ustawa oraz w kwestii tworzenia nowego regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów, zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Terminy szkoleń:
1. Zmiana miejsca szkolenia! 7 lutego 2019 r., godz. 8:30-15:00, sala konferencyjna w Rektoracie (106), bud. A-0 - szkolenie dla Prodziekanów ds. Studenckich
2. 8 lutego 2019 r., godz. 8:30-15:00, sala 116b, bud. A-2 - szkolenie dla pracowników dziekanatów zajmujących się pomocą materialną

Program szkolenia

W obu terminach szkolenie będzie składało się z 4 części:

1. Komunikaty Pani Rektor dotyczące zmian w podległych funduszach (FPM, stypendia ze starego WFS i inne),

2. Szkolenie Pana Jacka Pakuły - istotne zmiany w przepisach dotyczących pomocy materialnej, forma nowego regulaminu w świetle nowej podstawy prawnej,

3. Omówienie sugestii i wniosków z Wydziałów AGH,

4. Pytania do Pana J. Pakuły i konsultacje indywidualne, omawianie trudnych przypadków i problemów.

Powyższym szkoleniem z udziałem ogólnopolskiego specjalisty w zakresie pomocy materialnej, rozpoczynamy pracę nad nowym regulaminem.  Szkolenie będzie okazją do dyskusji, a także sposobnością do przekazania cennych uwag i sugestii dotyczących nowego regulaminu świadczeń dla studentów, który będzie obowiązywał od 1 października 2019 r.

W części nr 3 zostaną wykorzystane materiały z uwagami, które pracownicy przesłali jeszcze w 2018 roku.  Jeśli są sprawy, o których chcielibyście Państwo porozmawiać lub zgłosić problemy - proszę o przesłanie pisemnych informacji na adres: dorotami@agh.edu.pl najpóźniej na 2-3 dni przed spotkaniem.