29.01.2019

Szkolenie "Rozliczanie Grantów Rektora oraz działalności studenckiej"


Serdecznie zapraszamy uczestników Grantów Rektora, a także członków organizacji studenckich i kół naukowych do udziału w szkoleniu z zakresu rozliczania Grantów Rektora oraz działalności studenckiej

Miejsce: Centrum Dydaktyki, bud. U-2

Termin: 27 lutego 2019 r., godz. 12:00-15:00

Program szkolenia

Prezentacja ze szkolenia z dnia 27.03.2019 r. Rozliczanie Grantów Rektora oraz działalności studenckiej