13.07.2021

Szkolenie dla Dziekanów oraz Prodziekanów ds. Studenckich i Kształcenia

Dział Spraw Studenckich organizuje w ramach Programu adaptacyjnego ADAPTER szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej dla Dziekanów oraz Prodziekanów ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziałach AGH.


Tytuł szkolenia: „Studenci z problemami psychicznymi: kontakt, wsparcie i postępowanie”
Termin: 20.09.2021 r. godz.: 9:00–11:30
Forma: on-line – zaproszenie na szkolenie zostanie przesłane do zainteresowanych osób

Program szkolenia:

  1. Najczęstsze zaburzenia psychiczne u młodych dorosłych.
  2. Rozpoznanie typowych objawów i problemów psychicznych: lęk, depresja, agresja.
  3. Zasady kontaktu ze studentem z objawami psychicznymi.
  4. Komunikacja przeciwdziałająca dyskryminacji.
  5. Wsparcie w szukaniu specjalistycznej pomocy.
  6. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych: dyskusja.

Serdecznie zapraszamy!