21.06.2021

Centrum Spraw Studenckich zaprasza na szkolenie "Rozliczanie Grantów Rektora oraz innych projektów studenckich w roku 2021".


Termin: 24 czerwca 2021 roku (czwartek) w godzinach 9:00 - 11:00

Forma szkolenia: on-line z użyciem platformy Teams

Zapisy: zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy dss*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl 

Program szkolenia:

 1. Zamówienia Publiczne:
  • najważniejsze zmiany w Prawie Zamówień Publicznych od 1 stycznia 2021 r.
  • procedury DZP w oparciu o nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych w AGH,
  • umowy ogólnouczelnianie,
  • przetargi DSS.
 2. Zakupy zagraniczne:
  • procedura dokonania i rozliczenia zakupu zagranicznego.
 3. Wyjazdy:
  • procedura wyjazdów krajowych,
  • procedura wyjazdów zagranicznych.
 4. Przydatne informacje:
  • maksymalne kwoty dofinasowań na wyżywienie, nocleg, usługę gastronomiczną itd.
  • pole spisowe,
  • zakupy środków trwałych,
  • dysponent środków.
 5. Rozliczenie faktur:
  • wymogi formalne faktury,
  • opis faktury,
  • podpis opiekuna na fakturach,
  • rozliczanie faktur zakupowych.

Szkolenie kierujemy do:

 1.  Studentów realizujących projekty w ramach konkursu „Grant Rektora” edycja 2021;
 2.  Studentów ubiegających się o dofinansowanie do Prorektora ds. Studenckich (projekty indywidualne, udział w konferencjach, wyjazdy krajowe i zagraniczne, zakupy zagraniczne, organizacja spotkań i imprez okolicznościowych, itp.);
 3.  Członków Organizacji Studenckich AGH;
 4.  Pozostałych studentów, którzy finansują swoja działalność ze środków AGH;
 5.  Opiekunów kół naukowych;
 6.  Innych osób zainteresowanych zagadnieniami objętymi programem szkolenia.

Szkolenie poprowadzą pracownicy Działu Spraw Studenckich.

Serdecznie zapraszamy!