Stypendia Fundacji Zielińskich rozdane!

W dniu 28 czerwca 2022 Komisja Stypendialna Fundacji Pomocy Edukacyjnej im. H.T. Zielińskich przy AGH w składzie:

·         prof. dr hab. inż. Rafał Dańko - Prorektor ds. Studenckich,

·         dr hab. Anna Siwik, prof. AGH,

·         prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański,

·         dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska,

·         dr inż. Grzegorz Michta,

po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami, przyznała 16 stypendiów fundowanych przez Fundację:

 1. Cupiał Monika; WIMiIP, II rok II stopnia
 2. Ejsmont Katarzyna; WGGiOŚ, III rok I stopnia
 3. Ficak Grzegorz; WIMiIP, II rok II stopnia
 4. Furgał Aleksandra; WEiP, II rok II stopnia
 5. Gibas Bartłomiej; WMS, I rok II stopnia
 6. Głębocka Alicja; WH, I rok II stopnia
 7. Głowacki Bartosz; WMS, I rok II stopnia
 8. Hernik Krzysztof; WMS, I rok II stopnia
 9. Kopeć Agnieszka ; WMS, III rok I stopnia
 10. Król Malwina; WIMiIP, II rok II stopnia
 11. Marzec Eliza; WEiP, III rok I stopnia
 12. Michalczyk Agnieszka; WEiP, III rok I stopnia
 13. Mikusińska Joanna; WIMiIP, II rok II stopnia
 14. Skonieczna Wiktoria; WIMiIP, II rok II stopnia
 15. Zięcik Izabela; WEiP, II rok II stopnia
 16. Zontek Małgorzata; WGGiIŚ, II rok II stopnia

Serdecznie gratulujemy wszystkim Stypendystom!!!

 

 

Stypendium Fundacji Zielińskich w roku 2022

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków o stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich 

Komunikat Prorektora ds. Studenckich, prof. dr hab. inż. Rafała Dańko

Wniosek o przyznanie studentowi AGH stypendium z Fundacji Zielińskich

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków upływa 29 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium oraz działalności Fundacji dostępne są pod adresem http://www.fundacjazielinskich.pl/

Konkurs o stypendia z Fundacji im. H. i T. Zielińskich rozstrzygnięty!

W dniu 28 maja br. Komisja Stypendialna w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Rafał Dańko - Prorektor ds. Studenckich,
 • dr hab. Anna Siwik, prof. AGH,
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański,
 • dr inż. Kamila Wawrzyniak - Guz,
 • dr inż. Grzegorz Michta,

po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych z kandydującymi do otrzymania stypendium postanowiła przyznać stypendia następującym studentom:

 1. Kirczuk Cezary, IMiIP, II rok drugiego stopnia       
 2. Serafin Agata, IMiIP, I rok drugiego stopnia       
 3. Tomal Patrycja, IMiIP, III rok pierwszego stopnia       
 4. Gorczowska Magdalena, EAIiIB, II r. drugiego stopnia       
 5. Rogowiec Aleksandra, IMiR, II r. drugiego stopnia       
 6. Wrzesień Sylwia, IMiR, II r. drugiego stopnia       
 7. Porębski Andrzej, Zarz., II r. drugiego stopnia       
 8. Czech Tomasz, MS, III r. pierwszego stopnia       
 9. Hernik Krzysztof, MS, III r. pierwszego stopnia       
 10. Głębocka Alicja, Hum., III r. pierwszego stopnia        

Nagrodzeni oprócz jednorazowego stypendium otrzymają dyplomy gratulacyjne.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju naukowego.

Chętnych do otrzymania stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich zapraszamy już za rok!

Stypendium Zielińskich w roku 2021

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków o stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich 

Komunikat Prorektora ds. Studenckich, prof. dr hab. inż. Rafała Dańko

Wniosek o przyznanie studentowi AGH stypendium z Fundacji Zielińskich

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków upływa 4 maja br.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium oraz działalności Fundacji dostępne są pod adresem http://www.fundacjazielinskich.pl/

Stypendia z Fundacji im. H. i T. Zielińskich w roku 2020 przyznane!

Uprzejmie informujemy, że Komisja Stypendialna przy AGH w składzie:

 • Prorektor ds. Studenckich - dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. AGH,
 • Prof. dr hab. inż Bronisław Barchański,
 • Dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz,
 • Dr inż. Grzegorz Michta

spośród złożonych przez studentów AGH wniosków o przyznanie stypendium z Fundacji im. Heleny i Tadeusza Zielińskich wytypowała do rozmowy  kwalifikacyjnej studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe oraz spełniających warunki regulaminowe.

Tegorocznymi stypendystami Fundacji H. i T. Zielińskich zostali niżej wymienieni studenci AGH:

 1. Cader Wiktor, IMiIP, I rok drugiego stopnia
 2. Kirczuk Cezary, IMiIP, I rok drugiego stopnia
 3. Płotek Justyna, EiP, II rok drugiego stopnia
 4. Pierzchała Monika, EAIiIB, II r. drugiego stopnia
 5. Szczepanek Natalia, EAIiIB, I r. drugiego stopnia
 6. Rogowiec Aleksandra, IMiR, I r. drugiego stopnia
 7. Kusz Jakub, IMiC, I r. drugiego stopnia
 8. Strzelecka Marta, IMiC, II r. drugiego stopnia
 9. Szymczak Maria, IMiC, I r. drugiego stopnia
 10. Sobik Bartosz, EiP, II r. drugiego stopnia

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy chętnych studentów do aplikowania o przyznanie stypendium w kolejnej edycji.

Stypendium Zielińskich w roku 2020

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich zapraszamy do zapoznania się z pismem Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw.

Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich

Wniosek o przyznanie studentowi AGH stypendium z Fundacji Zielińskich

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków upływa 31 maja br.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium oraz działalności Fundacji dostępne są pod adresem http://www.fundacjazielinskich.pl/


05.06.2019

Stypendia z Fundacji im. H. i T. Zielińskich przyznane!

Uprzejmie informujemy, że Komisja Stypendialna przy AGH w składzie:

 • Prorektor ds. Studenckich - dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. AGH,
 • Prof. dr hab. inż Bronisław Barchański,
 • Dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz,
 • Dr inż. Grzegorz Michta

spośród złożonych przez studentów AGH wniosków o przyznanie stypendium z Fundacji im. Heleny i Tadeusza Zielińskich wytypowała do rozmowy  kwalifikacyjnej studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe oraz spełniających warunki regulaminowe.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komisja przyznała jednomyślnie stypendia jednorazowe dla 5 studentów,
na łączną kwotę 15 100 zł.

Tegorocznymi stypendystami Fundacji H. i T. Zielińskich zostali niżej wymienieni studenci AGH:

 • Mirosław Cholewa - student II roku drugiego stopnia Wydziału GiG
 • Joanna Węgrzyn - studentka I roku drugiego stopnia Wydziału IMiIP
 • Jan Wilczek  - student II roku pierwszego stopnia Wydziału IEiT
 • Julitta Bartolewska - studentka I roku drugiego stopnia Wydziału IMiR
 • Iwona Mika - studentka I roku drugiego stopnia Wydziału GGiOŚ

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy chętnych studentów do aplikowania o przyznanie stypendium w kolejnej edycji.


04.04.2019

Stypendium Zielińskich w roku 2019

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich zapraszamy do zapoznania się z pismem Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw.

Pismo Pani Prorektor ds. Studenckich

Wniosek o przyznanie studentowi AGH stypendium z Fundacji Zielińskich

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków upływa 6 maja br.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium oraz działalności Fundacji dostępne są pod adresem http://www.fundacjazielinskich.pl/


7.06.2018

Stypendia z Fundacji Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich przyznane!

Uprzejmie informujemy, że Komisja Stypendialna Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich przy AGH w Krakowie w składzie:

 • dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. AGH - Prorektor ds. Studenckich,
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański,
 • dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz,
 • prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
 • dr inż. Grzegorz Michta

przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z 11 wybranymi z grupy aplikujących o przyznanie stypendium studentami naszej Uczelni, którzy spełniali warunki regulaminowe.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego tj. analizy osiągnięć naukowych oraz rozmów z kandydatami, przyznano jednomyślnie 5 stypendiów jednorazowych, po 3000 zł każde.

Tegorocznymi stypendystami Fundacji H. i T. Zielińskich zostali niżej wymienieni studenci AGH:

 • Joanna Węgrzyn - studentka III roku pierwszego stopnia Wydziału IMiIP
 • Ilona Tomkowicz - studentka II roku pierwszego stopnia Wydziału EAIiIB
 • Łukasz Janeczko - student II roku pierwszego stopnia Wydziału IEiT
 • Julitta Bartolewska - studentka III roku pierwszego stopnia Wydziału IMiR
 • Dariusz Dziubacki - student I roku drugiego stopnia Wydziału GGiOŚ

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


28.03.2018

Stypendium Zielińskich

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich zapraszamy do zapoznania się z pismem Pani Prorektor ds. Studenckich prof. nadzw. dr hab. Anny Siwik.

Pismo Pani Prorektor ds. Studenckich

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Wniosek o przyznanie studentowi AGH stypendium z Fundacji Zielińskich

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków upływa 30 kwietnia br.


06.06.2017

Stypendia Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu przyznane

Miło nam poinformować, że komisja stypendialna Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie w składzie:

dr hab., prof. AGH Anna Siwik - Prorektor ds. Studenckich,

prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański,

dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz,

dr inż. Grzegorz Michta

przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z 6 wybranymi studentami naszej Uczelni, którzy aplikowali o przyznanie stypendium i spełniali warunki regulaminowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego tj. analizy osiągnięć naukowych oraz rozmów z kandydatami, przyznano jednomyślnie 6 stypendiów jednorazowych, po 2 500zł każde. Łącznie rozdysponowano 15 000zł.

Tegorocznymi stypendystami Fundacji H. i T. Zielińskich zostali studenci następujących Wydziałów AGH:

Wydz. FiIS - 2 stypendia,

Wydz. WNiG - 2 stypendia,

Wydz. GiG - 1 stypendium,

Wydz. EiP - 1 stypendium.

Wręczenie dyplomów stypendystom odbędzie się w czasie uroczystego posiedzenia Senatu AGH, z okazji Inauguracji roku akademickiego 2017/2018, które odbędzie się w dniu 4 października 2017 roku.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zainteresowanych informujemy, że kolejna szansa na ubieganie się o stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich już w kwietniu 2018 roku.


29.03.2017

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu

Fundusz Stypendialny im. Heleny i Tadeusza Zielińskich przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Fundacji Pomocy Edukacyjnej w Jarosławiu, działający w obecnej formie od kwietnia 2002 roku, ustanowiony został w 1992 roku w Jarosławiu przez śp. doc. dr. hab. inż. Zbigniewa Zielińskiego (1918-2003).

Celem Funduszu jest niesienie pomocy materialnej w postaci stypendiów i nagród dla uzdolnionej młodzieży osiągającej wybitne wyniki w trakcie studiów. O nagrodę mogą ubiegać się wszyscy spełniający warunki regulaminowe, również już nagrodzeni w poprzednich latach. Otrzymanie tego wyróżnienia świadczy o nieprzeciętnych osiągnięciach laureatów i powinno być pomocą w ich dalszej działalności naukowej i społecznej, a zarazem nagrodą za dotychczasowe wyniki.

Przewodniczącym Funduszu przy Akademii Górniczo-Hutniczej jest obecnie prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański.

Do pobrania:

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Wniosek o przyznanie studentowi AGH stypendium z Fundacji Zielińskich