Stypendium Zielińskich w roku 2021

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków o stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich 

Komunikat Prorektora ds. Studenckich, prof. dr hab. inż. Rafała Dańko

Wniosek o przyznanie studentowi AGH stypendium z Fundacji Zielińskich

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków upływa 4 maja br.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium oraz działalności Fundacji dostępne są pod adresem http://www.fundacjazielinskich.pl/

Stypendia z Fundacji im. H. i T. Zielińskich w roku 2020 przyznane!

Uprzejmie informujemy, że Komisja Stypendialna przy AGH w składzie:

 • Prorektor ds. Studenckich - dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. AGH,
 • Prof. dr hab. inż Bronisław Barchański,
 • Dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz,
 • Dr inż. Grzegorz Michta

spośród złożonych przez studentów AGH wniosków o przyznanie stypendium z Fundacji im. Heleny i Tadeusza Zielińskich wytypowała do rozmowy  kwalifikacyjnej studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe oraz spełniających warunki regulaminowe.

Tegorocznymi stypendystami Fundacji H. i T. Zielińskich zostali niżej wymienieni studenci AGH:

 1. Cader Wiktor, IMiIP, I rok drugiego stopnia
 2. Kirczuk Cezary, IMiIP, I rok drugiego stopnia
 3. Płotek Justyna, EiP, II rok drugiego stopnia
 4. Pierzchała Monika, EAIiIB, II r. drugiego stopnia
 5. Szczepanek Natalia, EAIiIB, I r. drugiego stopnia
 6. Rogowiec Aleksandra, IMiR, I r. drugiego stopnia
 7. Kusz Jakub, IMiC, I r. drugiego stopnia
 8. Strzelecka Marta, IMiC, II r. drugiego stopnia
 9. Szymczak Maria, IMiC, I r. drugiego stopnia
 10. Sobik Bartosz, EiP, II r. drugiego stopnia

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy chętnych studentów do aplikowania o przyznanie stypendium w kolejnej edycji.

Stypendium Zielińskich w roku 2020

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich zapraszamy do zapoznania się z pismem Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw.

Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich

Wniosek o przyznanie studentowi AGH stypendium z Fundacji Zielińskich

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków upływa 31 maja br.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium oraz działalności Fundacji dostępne są pod adresem http://www.fundacjazielinskich.pl/


05.06.2019

Stypendia z Fundacji im. H. i T. Zielińskich przyznane!

Uprzejmie informujemy, że Komisja Stypendialna przy AGH w składzie:

 • Prorektor ds. Studenckich - dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. AGH,
 • Prof. dr hab. inż Bronisław Barchański,
 • Dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz,
 • Dr inż. Grzegorz Michta

spośród złożonych przez studentów AGH wniosków o przyznanie stypendium z Fundacji im. Heleny i Tadeusza Zielińskich wytypowała do rozmowy  kwalifikacyjnej studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe oraz spełniających warunki regulaminowe.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komisja przyznała jednomyślnie stypendia jednorazowe dla 5 studentów,
na łączną kwotę 15 100 zł.

Tegorocznymi stypendystami Fundacji H. i T. Zielińskich zostali niżej wymienieni studenci AGH:

 • Mirosław Cholewa - student II roku drugiego stopnia Wydziału GiG
 • Joanna Węgrzyn - studentka I roku drugiego stopnia Wydziału IMiIP
 • Jan Wilczek  - student II roku pierwszego stopnia Wydziału IEiT
 • Julitta Bartolewska - studentka I roku drugiego stopnia Wydziału IMiR
 • Iwona Mika - studentka I roku drugiego stopnia Wydziału GGiOŚ

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy chętnych studentów do aplikowania o przyznanie stypendium w kolejnej edycji.


04.04.2019

Stypendium Zielińskich w roku 2019

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich zapraszamy do zapoznania się z pismem Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw.

Pismo Pani Prorektor ds. Studenckich

Wniosek o przyznanie studentowi AGH stypendium z Fundacji Zielińskich

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków upływa 6 maja br.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium oraz działalności Fundacji dostępne są pod adresem http://www.fundacjazielinskich.pl/


7.06.2018

Stypendia z Fundacji Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich przyznane!

Uprzejmie informujemy, że Komisja Stypendialna Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich przy AGH w Krakowie w składzie:

 • dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. AGH - Prorektor ds. Studenckich,
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański,
 • dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz,
 • prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
 • dr inż. Grzegorz Michta

przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z 11 wybranymi z grupy aplikujących o przyznanie stypendium studentami naszej Uczelni, którzy spełniali warunki regulaminowe.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego tj. analizy osiągnięć naukowych oraz rozmów z kandydatami, przyznano jednomyślnie 5 stypendiów jednorazowych, po 3000 zł każde.

Tegorocznymi stypendystami Fundacji H. i T. Zielińskich zostali niżej wymienieni studenci AGH:

 • Joanna Węgrzyn - studentka III roku pierwszego stopnia Wydziału IMiIP
 • Ilona Tomkowicz - studentka II roku pierwszego stopnia Wydziału EAIiIB
 • Łukasz Janeczko - student II roku pierwszego stopnia Wydziału IEiT
 • Julitta Bartolewska - studentka III roku pierwszego stopnia Wydziału IMiR
 • Dariusz Dziubacki - student I roku drugiego stopnia Wydziału GGiOŚ

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


28.03.2018

Stypendium Zielińskich

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich zapraszamy do zapoznania się z pismem Pani Prorektor ds. Studenckich prof. nadzw. dr hab. Anny Siwik.

Pismo Pani Prorektor ds. Studenckich

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Wniosek o przyznanie studentowi AGH stypendium z Fundacji Zielińskich

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków upływa 30 kwietnia br.


06.06.2017

Stypendia Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu przyznane

Miło nam poinformować, że komisja stypendialna Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie w składzie:

dr hab., prof. AGH Anna Siwik - Prorektor ds. Studenckich,

prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański,

dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz,

dr inż. Grzegorz Michta

przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z 6 wybranymi studentami naszej Uczelni, którzy aplikowali o przyznanie stypendium i spełniali warunki regulaminowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego tj. analizy osiągnięć naukowych oraz rozmów z kandydatami, przyznano jednomyślnie 6 stypendiów jednorazowych, po 2 500zł każde. Łącznie rozdysponowano 15 000zł.

Tegorocznymi stypendystami Fundacji H. i T. Zielińskich zostali studenci następujących Wydziałów AGH:

Wydz. FiIS - 2 stypendia,

Wydz. WNiG - 2 stypendia,

Wydz. GiG - 1 stypendium,

Wydz. EiP - 1 stypendium.

Wręczenie dyplomów stypendystom odbędzie się w czasie uroczystego posiedzenia Senatu AGH, z okazji Inauguracji roku akademickiego 2017/2018, które odbędzie się w dniu 4 października 2017 roku.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zainteresowanych informujemy, że kolejna szansa na ubieganie się o stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich już w kwietniu 2018 roku.


29.03.2017

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu

Fundusz Stypendialny im. Heleny i Tadeusza Zielińskich przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Fundacji Pomocy Edukacyjnej w Jarosławiu, działający w obecnej formie od kwietnia 2002 roku, ustanowiony został w 1992 roku w Jarosławiu przez śp. doc. dr. hab. inż. Zbigniewa Zielińskiego (1918-2003).

Celem Funduszu jest niesienie pomocy materialnej w postaci stypendiów i nagród dla uzdolnionej młodzieży osiągającej wybitne wyniki w trakcie studiów. O nagrodę mogą ubiegać się wszyscy spełniający warunki regulaminowe, również już nagrodzeni w poprzednich latach. Otrzymanie tego wyróżnienia świadczy o nieprzeciętnych osiągnięciach laureatów i powinno być pomocą w ich dalszej działalności naukowej i społecznej, a zarazem nagrodą za dotychczasowe wyniki.

Przewodniczącym Funduszu przy Akademii Górniczo-Hutniczej jest obecnie prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański.

Do pobrania:

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Wniosek o przyznanie studentowi AGH stypendium z Fundacji Zielińskich