Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia na rok akademicki 2022/2023

Startuje 11 edycja programu stypendialnego Fundacji Edukacyjnej im. J. Juzonia „Pierwszy Rok”!

Program kierowany jest do kandydatów na studia m.in. w AGH, a stypendia Fundacji przyznawane są osobom przyjętym na pierwszy rok studiów.

W roku akademickim 2022/2023 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia zamierza przyznać maksymalnie 300 stypendiów, każde z nich w wysokości 6000 złotych łącznie.

Kandydatem do ubiegania się o stypendium akademickie może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • Ukończyła dzienną szkołę średnią (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2021 roku lub 2022 roku,
 • W roku akademickim 2022/2023 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej [1] i po raz pierwszy podejmuje studia. Baza uczelni akademickich znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w systemie POL-on,
 • Jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,
 • Średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2021 roku kwoty 1450 PLN netto,
 • Posiada obywatelstwo polskie,
 • Jest wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników,
 • Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica potwierdza statusy studentów na podstawie upoważnienia przekazanego Uczelni przez kandydata do otrzymania stypendium. Wykaz osób potwierdzających dane osób, które już rozpoczęły studia na poszczególnych Wydziałach znajduje się w tabeli poniżej.

Dane dotyczące osób ubiegających się o stypendium Fundacji, w zakresie przyjęcia na 1 rok studiów będzie potwierdzać Centrum Rekrutacji AGH.

adres e-mail: rekrutacja*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl 

nr tel.: 12 617 36 84

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie programu stypendialnego "PIERWSZY ROK" edycja 11, na rok akademicki 2022/2023 pod adresem:
https://fejj.pl/pierwszy-rok/Home/Terms?pId=1&eId=11

Wykaz danych kontaktowych do osób zajmujących się potwierdzaniem statusu studenta oraz zaliczenia 1 semestru studiów na potrzeby Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Nazwa Wydziału Imię i Nazwisko Adres e-mail Telefon
Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Małgorzata Klimek mklimek@agh.edu.pl 617 20 51
Dominika Klimczyk dklimcz@agh.edu.pl 617 20 50
Marta Bartnik bartnik@agh.edu.pl 617 20 69
Inżynierii Metali i informatyki Przemysłowej Ewa Bednarczyk soc-met@agh.edu.pl 617 47 99
Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Inżynieria Biomedyczna Angelika Burgknap-Rumian biomed@agh.edu.pl 617 28 60
Automatyka i Robotyka Małgorzata Tabor mtabor@agh.edu.pl 617 45 66
Computer Science Anna Jasuba jasuba@agh.edu.pl 617 28 05
Elektrotechnika Alina Wącławska awaclaw@agh.edu.pl 617 48 93
Informatyka i Systemy Inteligentne; Mikroelektronika w Technice i Medycynie Małgorzata Frączek fraczek@agh.edu.pl 617 48 92
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Małgorzata Matoga dziekanat@iet.agh.edu.pl 617 51 74
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Piotr Kalukiewicz pkaluki@agh.edu.pl 617 47 13
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Anna Kurowska-Capik akcapik@agh.edu.pl 617 46 03
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Agnieszka Kantor-Dużyk duzyk@agh.edu.pl 617 22 51
Agnieszka Tomasik tomasik@agh.edu.pl 617 35 37
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Barbara Zientara barbaraz@agh.edu.pl 617 25 19
Odlewnictwa Joanna Cholawa cholawa@agh.edu.pl 617 27 18
Metali Nieżelaznych Ewa Kurkowska-Mróz kurkowskamroz@agh.edu.pl 617 26 90
Renata Konopczak rekon@agh.edu.pl 617 26 79
Wiertnictwa, Nafty i Gazu Marta Ziaja marziaja@agh.edu.pl 617 22 00
Agnieszka Droździk kurkowskamroz@agh.edu.pl
Marek Indyk mindyk@agh.edu.pl
Zarządzania Agnieszka Skowron askowron@zarz.agh.edu.pl 617 43 02
Energetyki i Paliw Energetyka, Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią Elżbieta Gołdasz energetyka@weip.agh.edu.pl 617 51 83
Technologia Chemiczna, Nowoczesne Technologie Paliwowe Małgorzata Rumian-Tomala technologia@weip.agh.edu.pl 617 31 61
Fizyki i Informatyki Stosowanej Grażyna Waluś dziekanat@fis.agh.edu.pl 617 29 50
Agnieszka Otrębska 617 29 52
Elżbieta Grzyb 617 49 81
Katarzyna Hamerla 617 49 80
Matematyki Stosowanej Małgorzata Przedzimirska dziekanat-wms@agh.edu.pl 617 50 27
Marta Rzucidło 617 33 73
Monika Edyta Krauβ 617 31 83
Humanistyczny Rafał Patyk rpatyk@agh.edu.pl 617 43 90

Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 odbędzie się 10 edycja programu stypendialnego Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia „Pierwszy rok”. Program kierowany jest do kandydatów na studia m.in. w AGH, a stypendia Fundacji przyznawane są osobom przyjętym na pierwszy rok studiów.

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia zamierza przyznać maksymalnie 300 stypendiów, na rok akademicki 2021/2022, w wysokości 6 000,00 złotych (600,00 zł miesięcznie).

Do ubiegania się o stypendium akademickie uprawniony jest student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • zdał egzamin maturalny w 2020 roku lub 2021 roku,
 • w roku akademickim 2021/2022 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej,
 • jest zameldowany na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tysięcy mieszkańców, przynajmniej od 6 miesięcy,
 • średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2020 r. kwoty 1450,00 zł netto,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • jest wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników,
 • posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica potwierdza statusy studentów na podstawie upoważnienia przekazanego Uczelni przez kandydata do otrzymania stypendium. Wykaz osób potwierdzających dane osób, które już rozpoczęły studia na poszczególnych Wydziałach znajduje się w tabeli poniżej.

Dane dotyczące osób ubiegających się o stypendium Fundacji, w zakresie przyjęcia na 1 rok studiów będzie potwierdzać Centrum Rekrutacji AGH.

adres e-mail: rekrutacja*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl

nr tel.: 12 617 36 84

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie programu stypendialnego "PIERWSZY ROK" edycja 10, na rok akademicki 2021/2022 - https://www.fejj.pl/pierwszy-rok/Home/Terms?pId=1&eId=8

Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia w roku akademickim 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia planuje przyznać 400 stypendiów w wysokości 6 000 zł.

Stypendium przeznaczone jest dla studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia pochodzących z miejscowości liczących poniżej 30 000 mieszkańców, w których rodzinach średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w 2019 roku nie przekroczył kwoty 1 350 zł netto.

W ramach współpracy z Fundacją, Uczelnia zobowiązana jest do potwierdzenia danych oraz statusu osób ubiegających się o stypendium oraz beneficjentów programu.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem programu stypendialnego PIERWSZY ROK - https://www.fejj.pl/Home/Terms/3

Dane dotyczące osób ubiegających się o stypendium Fundacji w zakresie przyjęcia na 1 rok studiów będzie potwierdzać Centrum Rekrutacji AGH.

adres e-mail: cr*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl

nr tel.: 12 617 36 84

Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. w sprawie stypendiów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

 

Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia na I rok studiów w roku 2019/2020

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia w roku akademickim 2019/2020 zamierza przyznać 500 stypendiów, każde w wysokości 5 000,00 złotych (500,00 zł miesięcznie).

Do ubiegania się o stypendium akademickie uprawniony jest student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • zdał egzamin maturalny w 2018 roku lub 2019 roku,
 • w roku akademickim 2019/2020 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Baza uczelni akademickich znajduje się na stronie MNiSW w systemie POL-on,
 • jest zameldowany na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tysięcy mieszkańców, przynajmniej od 6 miesięcy,
 • średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2018 r. 1350,00 zł netto,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • jest wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników,
 • posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

O pierwszeństwie uzyskania stypendium decyduje m. in. data i godzina uzyskania kompletu potwierdzeń.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica potwierdza statusy studentów na podstawie przekazanego Uczelni przez kandydata do otrzymania stypendium upoważnienia.

Lista stypendystów będzie zatwierdzona przez Fundatora do dnia 1 października 2019 r.

Informacja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium jest wysyłana przez Fundację do stypendystów indywidualnie drogą mailową.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Regulaminie programu stypendialnego "PIERWSZY ROK" 8 edycja na rok akademicki 2019/2020, który znajduje się pod adresem www.fejj.pl

Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia zostały przyznane!

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia przyznała na rok akademicki 2018/2019 stypendia dla 60 studentów I roku studiów pierwszego stopnia w AGH.

Najwięcej stypendiów przyznano studentom z Wydziału IEiT - 13 stypendiów oraz z Wydziału EAIiIB - 10 stypendiów.

Stypendystom gratulujemy pozytywnego rozpatrzenia wniosków.

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia - pomoc przy starcie w lepszą przyszłość

W dniu 8 października 2015 roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie podpisała z Fundacją Edukacyjną im. Jerzego Juzonia porozumienie o współpracy, mającej na celu ułatwienie młodym, zdolnym
i ambitnym ludziom startu w lepszą przyszłość. Uczelnia zobowiązana jest do wsparcia studentów AGH przy realizacji procedury związanej ze staraniem się
o przyznanie przez Fundację pomocy w postaci stypendium. Pomoc Uczelni polega na potwierdzeniu danych starającego się o stypendium tj. przyjęcia na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, następnie rozpoczęcia studiów
a później zaliczenia I semestru studiów. Potwierdzenia te są obowiązkowe dla stypendysty.

Fundacja została utworzona w 2012 roku przez Jerzego Juzonia  i od tego roku przyznaje stypendia studentom, którym brakuje środków, by spełnić swoje marzenia o uzyskaniu wyższego wykształcenia. Fundacja jest instytucją wspierającą młodych ludzi rozpoczynających studia i pochodzących z obszarów wiejskich lub miast liczących poniżej 30 000 mieszkańców.

O fundatorze

Fundatorem stypendiów jest Jerzy Juzoń, który urodził się w Skarżysku – Kamiennej, w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec skończył przedwojenną Szkołę Główną Handlową. Dzieciństwo do wojny upływało Fundatorowi w dobrobycie
i miłości rodziny. Wszystko zmienił wybuch II wojny światowej, Jego ukochany ojciec został rozstrzelany, rozpoczął się czas borykania się z nagłą biedą i głodem.

W tym czasie Fundator podjął decyzję, że jeśli kiedykolwiek los uśmiechnie się do Niego to będzie starał się pomóc innym.

Po wojnie w 1949 roku skończył gimnazjum w Głuchołazach, a w 1951 roku zdał maturę z bardzo dobrymi wynikami, co umożliwiło dostanie się na Politechnikę w Gliwicach.

W czasie I roku studiów było Mu ciężko, zwłaszcza materialnie, podjął więc dorywczą pracę na dworcu kolejowym w Gliwicach przy rozładunku węgla a po
pierwszym semestrze dostał stypendium, co odmieniło Jego życie. Skończył studia inżynierskie w Gliwicach, w 1961 roku studia magisterskie we Wrocławiu, dostał pracę w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Organicznego „Rokita” w Brzegu Dolnym. Przepracował tam ponad 20 lat,  przechodząc od stanowiska majstra do stanowiska dyrektora naczelnego. Od roku 1982 do chwili obecnej pracuje
w sektorze prywatnym, w tym w firmie „Interchemall sp. z o.o.”, którą stworzył od podstaw.

Fundator twierdzi, że w rozwoju Jego kariery zawodowej, pomogło Mu otrzymanie stypendium, dlatego zaprasza i zachęca  do skorzystania z pomocy Jego Fundacji.

Z każdym rokiem jest coraz więcej Stypendystów, co utwierdza w przekonaniu, że Fundacja działa skutecznie pomagając w zdobywaniu wykształcenia i budząc nadzieję na lepsze życie.

Poniżej trochę statystyki zaczerpniętej z danych podawanych przez Fundację o jej dotychczasowej działalności.

Do tej pory odbyło się sześć edycji przyznawania stypendiów. W ostatniej edycji przyznano stypendia dla 46 studentów AGH.

Od początku działalności Fundacja przyznała stypendia 2 460 studentom I roku z całej Polski. Najwięcej stypendystów pochodzi z województwa podkarpackiego.

Przez okres trwania pięciu edycji, Fundacja przeznaczyła na stypendia 9 786 420 zł.

 

Udział wydatków na stypendia w wydatkach ogółem z roku na rok jest coraz większy. W 2015r. wyniósł ponad 97%.

Stypendyści wybierają najróżniejsze uczelnie wyższe w całym kraju. Na przestrzeni wszystkich edycji szczególnie jednak upodobali sobie kilka z nich:

Stypendyści szczególnie często wybierają poniższe miasta, w których często mieści się kilka uczelni:

Spośród wszystkich kierunków studiów stypendyści Fundacji wybierają przede wszystkim kierunki techniczne, ekonomiczne, biologiczno-medyczne, matematyczno- informatyczne.

Na pięcioro stypendystów, czworo pochodzi z obszarów wiejskich, a jeden z miasta do 30.000 mieszkańców.

W ciągu czterech pierwszych edycji, zdawalność pierwszego semestru oscylowała wokół 92%.

Ok. 88% studentów zalicza lub częściowo zalicza pierwszy rok w pierwszym terminie ses

Stypendia na I rok

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia w roku akademickim 2018/2019  zamierza przyznać 500 stypendiów, każde w wysokości 5 000,00 złotych (500,00 zł miesięcznie).

Do ubiegania się o stypendium akademickie uprawniony jest student, który spełnia łącznie następujące warunki:

- zdał egzamin maturalny w 2017 roku lub 2018 roku,

- w roku akademickim 2018/2019 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej, która prowadzi studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku,

- pochodzi z miasta lub wsi do 30 tysięcy mieszkańców,

- średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2017 r. 1260,00 zł,

- posiada obywatelstwo polskie.

O przyznaniu stypendium decyduje m. in. kolejność potwierdzenia wniosków.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów, który znajduje się pod adresem www.fejj.pl

 

Źródło: https://www.fejj.pl/