Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia w roku akademickim 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia planuje przyznać 400 stypendiów w wysokości 6 000 zł.

Stypendium przeznaczone jest dla studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia pochodzących z miejscowości liczących poniżej 30 000 mieszkańców, w których rodzinach średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w 2019 roku nie przekroczył kwoty 1 350 zł netto.

W ramach współpracy z Fundacją, Uczelnia zobowiązana jest do potwierdzenia danych oraz statusu osób ubiegających się o stypendium oraz beneficjentów programu.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem programu stypendialnego PIERWSZY ROK - https://www.fejj.pl/Home/Terms/3

Dane dotyczące osób ubiegających się o stypendium Fundacji w zakresie przyjęcia na 1 rok studiów będzie potwierdzać Centrum Rekrutacji AGH.

adres e-mail: cr*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl

nr tel.: 12 617 36 84

Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. w sprawie stypendiów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

 

Wykaz danych kontaktowych do osób zajmujących się potwierdzaniem statusu studenta oraz zaliczenia 1 semestru studiów na potrzeby Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia.

Nazwa wydziału Imię i nazwisko Adres mailowy Numer telefonu
Górnictwa i Geoinżynierii Małgorzata Klimek mklimek@agh.edu.pl 12 617 20 51
Dominika Klimczyk dklimcz@agh.edu.pl 12 617 20 50
Inżynierii Metalii i Informatyki Przemysłowej Dziekanat WIMiIP soc-met@agh.edu.pl 12 617 47 99,
12 617 25 50
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej kierunek: Automatyka i Robotyka Małgorzata Tabor mtabor@agh.edu.pl 12 617 45 66
kierunek: Computer Science Anna Jasuba jasuba@agh.edu.pl 12 617 28 05
kierunek: Elektrotechnika  Alina Wącławska awaclaw@agh.edu.pl 12 617 48 93
kierunek: Informatyka, Mikroelektronika w Technice i Medycynie Małgorzata Frączek fraczek@agh.edu.pl 12 617 48 92
kierunek: Inżynieria Biomedyczna Angelika Burgknap-Rumian biomed@agh.edu.pl 12 617 28 60
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Małgorzata Matoga dziekanat@iet.edu.pl 12 617 51 74
Inżynierii Mecchanicznej i Robotyki Piotr Kalukiewicz pkaluki@agh.edu.pl 12 617 47 13
Geologii, Geofizyki i ochrony Środowiska Anna Kurowska-Capik akcapik@agh.edu.pl 12 617 46 03
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Agnieszka Kantor - Dużyk duzyk@agh.edu.pl 12 617 22 51
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Barbara Zientara barbaraz@agh.edu.pl 12 617 25 19
Odlewnictwa Joanna Cholawa cholawa@agh.edu.pl 12 617 27 18
Metali Nieżelaznych Ewa Kurkowska Mróz kurkowskamroz@agh.edu.pl 12 617 26 90
Renata Konopczak  rekon@agh.edu.pl 12 617 26 79
Wiertnictwa, Nafty i Gazu Marek Indyk mindyk@agh.edu.pl 12 617 22 02
Zarządzania Agnieszka Skowron askowron@zarz.agh.edu.pl 12 617 43 02
Energetyki i Paliw kierunek: Energetyka, Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią Elżbieta Gołdasz energetyka@weip.agh.edu.pl 12 617 51 83
kierunek: Technologia Chemiczna, Paliwa i środowisko Małgorzata Rumian-Tomala technologia@weip.agh.edu.pl 12 617 31 61
Fizyki i Informatyki Stosowanej Katarzyna Hamerla dziekanat@fis.agh.edu.pl 12 617 49 80,
12 617 29 50
Matematyki Stosowanej Edyta Kasprzycka ekasprzycka@wms.mat.agh.edu.pl 12 617 33 73
Magdalena Węglowska magweg@wms.mat.agh.edu.pl 12 617 31 67
Humanistyczny Katarzyna Włodkowska-Łoziak loziakk@agh.edu.pl 12 617 43 90

Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia na I rok studiów w roku 2019/2020

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia w roku akademickim 2019/2020 zamierza przyznać 500 stypendiów, każde w wysokości 5 000,00 złotych (500,00 zł miesięcznie).

Do ubiegania się o stypendium akademickie uprawniony jest student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • zdał egzamin maturalny w 2018 roku lub 2019 roku,
  • w roku akademickim 2019/2020 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Baza uczelni akademickich znajduje się na stronie MNiSW w systemie POL-on,
  • jest zameldowany na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tysięcy mieszkańców, przynajmniej od 6 miesięcy,
  • średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2018 r. 1350,00 zł netto,
  • posiada obywatelstwo polskie,
  • jest wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników,
  • posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

O pierwszeństwie uzyskania stypendium decyduje m. in. data i godzina uzyskania kompletu potwierdzeń.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica potwierdza statusy studentów na podstawie przekazanego Uczelni przez kandydata do otrzymania stypendium upoważnienia.

Lista stypendystów będzie zatwierdzona przez Fundatora do dnia 1 października 2019 r.

Informacja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium jest wysyłana przez Fundację do stypendystów indywidualnie drogą mailową.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Regulaminie programu stypendialnego "PIERWSZY ROK" 8 edycja na rok akademicki 2019/2020, który znajduje się pod adresem www.fejj.pl

Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia zostały przyznane!

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia przyznała na rok akademicki 2018/2019 stypendia dla 60 studentów I roku studiów pierwszego stopnia w AGH.

Najwięcej stypendiów przyznano studentom z Wydziału IEiT - 13 stypendiów oraz z Wydziału EAIiIB - 10 stypendiów.

Stypendystom gratulujemy pozytywnego rozpatrzenia wniosków.

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia - pomoc przy starcie w lepszą przyszłość

W dniu 8 października 2015 roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie podpisała z Fundacją Edukacyjną im. Jerzego Juzonia porozumienie o współpracy, mającej na celu ułatwienie młodym, zdolnym
i ambitnym ludziom startu w lepszą przyszłość. Uczelnia zobowiązana jest do wsparcia studentów AGH przy realizacji procedury związanej ze staraniem się
o przyznanie przez Fundację pomocy w postaci stypendium. Pomoc Uczelni polega na potwierdzeniu danych starającego się o stypendium tj. przyjęcia na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, następnie rozpoczęcia studiów
a później zaliczenia I semestru studiów. Potwierdzenia te są obowiązkowe dla stypendysty.

Fundacja została utworzona w 2012 roku przez Jerzego Juzonia  i od tego roku przyznaje stypendia studentom, którym brakuje środków, by spełnić swoje marzenia o uzyskaniu wyższego wykształcenia. Fundacja jest instytucją wspierającą młodych ludzi rozpoczynających studia i pochodzących z obszarów wiejskich lub miast liczących poniżej 30 000 mieszkańców.

O fundatorze

Fundatorem stypendiów jest Jerzy Juzoń, który urodził się w Skarżysku – Kamiennej, w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec skończył przedwojenną Szkołę Główną Handlową. Dzieciństwo do wojny upływało Fundatorowi w dobrobycie
i miłości rodziny. Wszystko zmienił wybuch II wojny światowej, Jego ukochany ojciec został rozstrzelany, rozpoczął się czas borykania się z nagłą biedą i głodem.

W tym czasie Fundator podjął decyzję, że jeśli kiedykolwiek los uśmiechnie się do Niego to będzie starał się pomóc innym.

Po wojnie w 1949 roku skończył gimnazjum w Głuchołazach, a w 1951 roku zdał maturę z bardzo dobrymi wynikami, co umożliwiło dostanie się na Politechnikę w Gliwicach.

W czasie I roku studiów było Mu ciężko, zwłaszcza materialnie, podjął więc dorywczą pracę na dworcu kolejowym w Gliwicach przy rozładunku węgla a po
pierwszym semestrze dostał stypendium, co odmieniło Jego życie. Skończył studia inżynierskie w Gliwicach, w 1961 roku studia magisterskie we Wrocławiu, dostał pracę w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Organicznego „Rokita” w Brzegu Dolnym. Przepracował tam ponad 20 lat,  przechodząc od stanowiska majstra do stanowiska dyrektora naczelnego. Od roku 1982 do chwili obecnej pracuje
w sektorze prywatnym, w tym w firmie „Interchemall sp. z o.o.”, którą stworzył od podstaw.

Fundator twierdzi, że w rozwoju Jego kariery zawodowej, pomogło Mu otrzymanie stypendium, dlatego zaprasza i zachęca  do skorzystania z pomocy Jego Fundacji.

Z każdym rokiem jest coraz więcej Stypendystów, co utwierdza w przekonaniu, że Fundacja działa skutecznie pomagając w zdobywaniu wykształcenia i budząc nadzieję na lepsze życie.

Poniżej trochę statystyki zaczerpniętej z danych podawanych przez Fundację o jej dotychczasowej działalności.

Do tej pory odbyło się sześć edycji przyznawania stypendiów. W ostatniej edycji przyznano stypendia dla 46 studentów AGH.

Od początku działalności Fundacja przyznała stypendia 2 460 studentom I roku z całej Polski. Najwięcej stypendystów pochodzi z województwa podkarpackiego.

Przez okres trwania pięciu edycji, Fundacja przeznaczyła na stypendia 9 786 420 zł.

 

Udział wydatków na stypendia w wydatkach ogółem z roku na rok jest coraz większy. W 2015r. wyniósł ponad 97%.

Stypendyści wybierają najróżniejsze uczelnie wyższe w całym kraju. Na przestrzeni wszystkich edycji szczególnie jednak upodobali sobie kilka z nich:

Stypendyści szczególnie często wybierają poniższe miasta, w których często mieści się kilka uczelni:

Spośród wszystkich kierunków studiów stypendyści Fundacji wybierają przede wszystkim kierunki techniczne, ekonomiczne, biologiczno-medyczne, matematyczno- informatyczne.

Na pięcioro stypendystów, czworo pochodzi z obszarów wiejskich, a jeden z miasta do 30.000 mieszkańców.

W ciągu czterech pierwszych edycji, zdawalność pierwszego semestru oscylowała wokół 92%.

Ok. 88% studentów zalicza lub częściowo zalicza pierwszy rok w pierwszym terminie ses

Stypendia na I rok

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia w roku akademickim 2018/2019  zamierza przyznać 500 stypendiów, każde w wysokości 5 000,00 złotych (500,00 zł miesięcznie).

Do ubiegania się o stypendium akademickie uprawniony jest student, który spełnia łącznie następujące warunki:

- zdał egzamin maturalny w 2017 roku lub 2018 roku,

- w roku akademickim 2018/2019 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej, która prowadzi studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku,

- pochodzi z miasta lub wsi do 30 tysięcy mieszkańców,

- średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2017 r. 1260,00 zł,

- posiada obywatelstwo polskie.

O przyznaniu stypendium decyduje m. in. kolejność potwierdzenia wniosków.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów, który znajduje się pod adresem www.fejj.pl

 

Źródło: https://www.fejj.pl/