Stypendia ArcelorMittal przyznane!

Uprzejmie informujemy, że Komisja Stypendialna w składzie:
- Prorektor ds. Studenckich - dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw.AGH
- Prof. dr hab. inż. Stanisław Dymek, reprezentujący Prodziekana Wydziału IMiIP
- Prodziekan Wydziału EAIiIB - dr inż. Krzysztof Kluza
- Prodziekan Wydziału IMiR - dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk,
- Prodziekan Wydziału MN - dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. nadzw. AGH
- Szef Działu Szkolenia i Rekrutacja ArcelorMittal Poland S.A. - Agnieszka Woźniak
- Dyrektor Zakładu Energetycznego - Radosław Dziedzic
- Specjalista ds. Rozwoju - Pani Ewelina Hilaszek
dokonała rozdziału stypendiów fundowanych przez ArcelorMittal Poland S.A.

Stypendia kierowane były do studentów studiów drugiego stopnia z kierunku Metalurgia oraz Automatyka i Robotyka.

Stypendia otrzymali:
- z kierunku Metalurgia
1. Izabela Bułka - Wydz. IMiIP
2. Adrian Chochół - Wydz. MN
3. Grzegorz Dutka - Wydz. MN
4. Natalia Kurowska - Wydz. MN
5. Grzegorz Skwara - Wydz. IMiIP

- z kierunku Automatyka i Robotyka
1. Konrad Lis - Wydz. EAIiIB
2. Joanna Stanisz - Wydz. EAIiIB

Stypendia przyznane są na okres od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Laureatom stypendiów serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć.

Stypendium ArcelorMittal Poland S.A.

Pismo Pani Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw.

Regulamin przyznawania stypendiów ArcelorMittal Poland S.A.

Wniosek o przyznanie stypendium ArcelorMittal Poland S.A.

Informacja Administratora Danych Osobowych

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych (AGH)

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych (AMP)

Oświadczenie do celów podatkowych