Stypendia Arcelor Mittal Poland przyznane!

Dnia 24.11.2022 r. Komisja Stypendialna ArcelorMittal Poland przyznała trzy stypendia studentom AGH:

  • Jadwiga Cempura - studentka V roku Zaawansowanych Materiałów Inżynierskich na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, SKN Era Inżyniera,
  • Kamil Łącki - student V roku Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, SKN Adamantium,
  • Marcin Tarabuła - student V roku Metalurgii na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, SKN Hefajstos.

Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom!

Stypendium ArcelorMittal Poland S.A. 2022/2023

UWAGA! Ważna zmiana!
O stypendia Arcelor Mittal Poland mogą się ubiegać również studenci 1 i 2 semestru studiów II stopnia kierunku: Zaawansowane Materiały Inżynierskie, a ostateczny termin złożenia wniosku został wydłużony do 10.11.2022 r.
Zachęcamy do składania wniosków w Dziekanatach Wydziałów.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy AGH a firmą ArcelorMittal Poland S.A. studenci 1 i 2 semestru studiów drugiego stopnia kierunków Inżynieria Materiałowa, Metalurgia, Inżynieria Procesów Odlewniczych mogą się starać o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 22/23, fundowanych przez ArcelorMittal Poland S.A.

Regulamin przyznawania stypendiów ArcelorMittal Poland S.A. (do pobrania)
Wniosek o stypendium ArcelorMittal Poland S.A. (do pobrania)

Do wniosku o stypendium ArcelorMittal Poland S.A. należy załączyć poniższe dokumenty: 
- informacja administratorów danych osobowych,  
- zgoda na przetwarzanie danych oraz  rozpowszechnianie wizerunku przez AGH
- zgoda na przetwarzanie danych oraz rozpowszechnianie wizerunku przez ArcelorMittal
- oświadczenie do celów podatkowych

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją oraz prezentacją, należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 28.10.2022 r.