Stypendium za uzyskanie średniej ocen uprawniającej do otrzymania stypendium rektora

Stypendium to przyznawane jest tylko w przypadku braku możliwości przyznania stypendium rektora z Funduszu stypendialnego ze względu na limit (do 10% liczby studentów kierunku) możliwych do przyznania stypendiów.

Stypendium może być przyznane studentowi, który posiada odpowiednią średnią ocen oraz spełnia pozostałe warunki uprawniające do ubiegania się o stypendium rektora w danym roku akademickim, a któremu nie ma możliwości wypłaty tego stypendium z Funduszu stypendialnego.

Uwaga!

Odpowiednia średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium rektora zostanie podana 7 marca 2022 r.

Wniosek o stypendium z tego tytułu należy złożyć do 30 dni od odebrania decyzji odmawiającej przyznania stypendium rektora z Funduszu stypendialnego.