Jednorazowe stypendia dla najlepszych studentów za uzyskanie średniej ocen w wysokośći 5,0 za rok akademickim 2021/22

Powyższe stypendium może otrzymać student, który uzyskał średnią ocen w wysokości 5,00 i znajduje się na wykazie stypendiów rektora przyznanych z Funduszu  stypendialnego  w semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego. Stypendium jest świadczeniem jednorazowym, przyznawanym raz do roku na podstawie wyników w nauce uzyskanych w poprzednim roku akademickim w AGH.

 

UWAGA! W roku akademickim 2022/2023 wniosek należy złożyć do 9 grudnia, po ostatecznym zamknięciu list rankingowych stworzonych do rozdziału stypendiów rektora z Funduszu stypendialnego.

O konieczności złożenia wniosku, student zostanie poinformowany mailowo.

Na wniosku o stypendium z Własnego funduszu na stypendia nie jest wymagane potwierdzenie przez pracownika dziekanatu średniej ocen studenta za ostatni rok studiów.

W roku akademickim 2022/2023 wniosek składa się w Dziale Spraw Studenckich w p. 127, łącznik C1/C2.