Stypendia NAWA

Informacje o aktualnych programach stypendialnych NAWA dostępne są pod adresem: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni

Zarządzenie Dyrektora NAWA w sprawie określenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom

Komunikat w sprawie zmian realizacji studenckich programów stypendialnych

Nabór wniosków do programu BANACH NAWA otwarty i trwa do 21 czerwca 2021 r.

Oferta jest kierowana do planującej podjąć studia w Polsce młodzieży z państw rozwijających się.

Na stronie NAWA znajdują się szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-banach-nawa-otwarty-2

Wystartował drugi konkurs na Digital Ambasadorów NAWA!

Szukamy osób, które studiują lub studiowały na Polskich uczelniach i które chcą nam wspierać przy promowaniu Polski online!

Jeżeli jesteś studentem lub absolwentem polskiej uczelni i czujesz, że Twoje doświadczenia były wyjątkowe i chcesz się nimi podzielić ze światem, to jest okazja właśnie dla Ciebie!

Włącz się w działania Pionu Komunikacji i promocji NAWA i zostań cyfrowym ambasadorem Polski!

Spiesz się! Czekamy na Twoją aplikację do 12 kwietnia!

Zachęcamy stypendystów NAWA (Program Andersa, Poland My First Choice, im. Banacha lub im. Łukasiewicza) do aplikowania!

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://nawa.gov.pl/en/international-promotion/events/events-timeline/digital-ambassadors-2021

The second edition of contest Digital Ambassadors of NAWA has just been launched!

We are looking for the foreign students/ graduates of Polish universities who would like to help us to promote Poland online!

If you are you a student or alumni of Polish university and you feel that your Polish experience is something special would like to share it with the world, we have the right opportunity for you!

Join efforts of NAWA's Department of Communication and Promotion and become a Digital Ambassador of Poland!

Hurry up! We are waiting for your application until April 12!

We encourage students that were awarded a NAWA scholarship (Gen. Anders, Poland My First Choice, Banach or Łukasiewicz program) to apply!

Further information can be found here: https://nawa.gov.pl/en/international-promotion/events/events-timeline/digital-ambassadors-2021

Uwaga studenci rozpoczynający I rok studiów, stypendyści NAWA!

Stypendia dla studentów AGH są przelewane na konta osobiste studentów.

Przed wypłatą pierwszego stypendium NAWA należy podać numer konta bankowego, na który będzie przelewana kwota przyznanego stypendium.

W tym celu należy wpisać numer konta w systemie USOSweb (https://web.usos.agh.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/stypendia/kontoBankowe) oraz jednorazowo wysłać  ten numer konta bankowego na adres Sekcji Wypłat Stypendiów - dss*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl

Uwaga stypendyści programów im. Stefana Banacha oraz im. Ignacego Łukasiewicza z naborów do roku 2017 włącznie

Uprzejmie informujemy,  że wnioski o przedłużenie wypłaty stypendium na kolejny rok kształcenia w  Polsce w ramach programów stypendialnych im. Stefana Banacha oraz im. Ignacego Łukasiewicza dla stypendystów z naborów do roku 2017 włącznie, należy przesłać do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, za pośrednictwem uczelni macierzystej uczestnika programu w terminie do dnia 11 września 2020 roku.

Wzór wniosku oraz informacja o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie NAWA
https://nawa.gov.pl/komunikaty/wniosek-o-przedluzenie-stypendium-im-stefana-banacha-oraz-im-ignacego-lukasiewicza

Zapomogi dla stypendystów NAWA w okresie pandemii

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje pomoc finansową stypendystom programów Agencji, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, w postaci zapomogi.

O jednorazową zapomogę mogą ubiegać się:

  • uczestnicy kursów przygotowawczych,
  • studenci,
  • doktoranci, którzy podjęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020

spełniający łącznie następujące warunki:

a) są stypendystami jednego z programów stypendialnych NAWA:

  • dla Polonii im. gen. Władysława Andersa,
  • im. Stefana Banacha,
  • im. Ignacego Łukasiewicza,
  • Polonista,
  • wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa,
  • indywidualnych stypendiów,

b) przysługuje im prawo pobierania stypendium Dyrektora NAWA w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020,
c) w chwili składania wniosku o zapomogę przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość jednorazowej zapomogi wynosi 500 zł.

Wnioski o zapomogę należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2020 r. wraz z uzasadnieniem.

Formularz wniosku dostępny jest w systemie informatycznym NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w sekcji „Studenci”.

Złożenie wniosku po tym terminie nie będzie możliwe.

Stypendyści NAWA, którzy mają już konto w systemie proszeni są o złożenie wniosku z tego samego konta.

Pozostałe osoby, korzystające z systemu teleinformatycznego po raz pierwszy muszą dołączyć skan paszportu.

Wypłata zapomogi będzie dokonywana przelewem na indywidualny rachunek bankowy stypendysty.

Więcej informacji na stronach:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wsparcie-dla-zagranicznych-studentow-stypendystow-nawa

https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/support-for-foreign-students-nawa-scholarship-holders