1. Skompletuj dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie Działu Spraw Studenckich (http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/)

2. Wypełnij elektroniczny wniosek

1) Dla studentów przyjętych na I rok studiów

Wniosek o stypendium socjalne oraz oświadczenie o dochodach są dostępne w  USOSweb. Informacja o sposobie logowania oraz składania wniosków zostanie przekazana za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego na początku września br.

2) Dla studentów od II roku wzwyż

Wniosek jest dostępny w systemie Wirtualna Uczelnia. Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie (http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/).

3. Złóż wniosek w dziekanacie

Wydrukuj, uzupełnij brakujące dane i podpisz wniosek. Możesz go złożyć w Dziekanacie swojego Wydziału osobiście lub wysłać pocztą w regulaminowym terminie. Jeżeli wniosek wymaga uzupełnienia, pracownik Dziekanatu powiadomi Cię o konieczności uzupełnienia braków. Brakujące dokumenty należy uzupełnić w ciągu 30 dni.

4. Odbierz decyzję

Informacja o przyznanym stypendium pojawi się w systemie Wirtualna Uczelnia lub odpowiednio w USOSweb. Na adres mailowy wskazany we wniosku otrzymasz informację o możliwości odbioru decyzji administracyjnej. Przyznane stypendium zostanie przelane na konto, które zostało wskazane we wniosku.