Stypendium socjalne

 • Maksymalna wysokość dochodu netto miesięcznie/osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w 2019/2020 wynosi 1 051,70 zł.
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wynosi 2 600,00 zł
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wynosi 2 250,00 zł.
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wynosi 2 100,00 zł.
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wynosi 2 000,00 zł
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku wynosi 1 850,00 zł.
 • Dochód z 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego w 2016 r. wyniósł 2 577,00 zł.
 • Dochód z 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego w 2017 r. wyniósł 3 399,00 zł.
 • Dochód z 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego w 2018 r. wyniósł 2 715,00 zł.
 • Dochód z 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego w 2019 r. wyniósł 3 244,00 zł.
 • Dochód netto uprawniający do niewykazywania dochodów rodziców (tzw. samodzielność finansowa) wynosi 930,35 zł

Świadczenia rodzinne

Od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r.

 • Maksymalna wysokość dochodu netto miesięcznie/osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł.
 • Maksymalna wysokość dochodu netto miesięcznie/osobę w rodzinie, w której wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością, uprawniająca do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosi 764,00 zł.
 • Od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
  a. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  b. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
  c. 135,00 na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Fundusz alimentacyjny

 • Maksymalna wysokość dochodu netto miesięcznie/osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego w 2018 r. wynosi 725,00 . Od 1 lipca 2020 r. kwota ta wynosi 800 zł

Pomoc społeczna

 • Maksymalna wysokość dochodu netto miesięcznie/osobę w rodzinie uprawniająca do korzystania ze świadczeń MOPS/GOPS w 2017 r:
  a. dla osoby samotnie gospodarującej 604,00 zł,
  b. dla osoby w rodzinie 514,00 zł.
 • Maksymalna wysokość dochodu netto miesięcznie/osobę w rodzinie uprawniająca do korzystania ze świadczeń MOPS/GOPS od 1 października 2018 r:
  a. dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł,
  b. dla osoby w rodzinie 528,00 zł.