Koła Naukowe Pionu Hutniczego

Nr Koło Naukowe Opiekun Wydział
1.   Metalurgii Surówki i Stali dr inż. Paweł Drożdż Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
2.   Metaloznawców dr inż. Grzegorz Michta Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
3.   Caloria dr inż. Monika Kuźnia Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
4.   Hefajstos dr inż. Maciej Rumiński Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
5.   Powierzchnia dr inż. Izabela Kalemba-Rec Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
6.   Promat dr inż. Marek Wojtaszek Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
7.   Era Inżyniera dr inż. Joanna Augustyn - Nadzieja Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
8.   Creative dr inż. Kustra Piotr Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
9.   Focus dr hab. inż. Paweł Rotter Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
10.   Piorun dr hab. inż. Paweł Zydroń Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
11.   Ecart inż. Maciej Chojnowski Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
12.   Elektrotermia dr inż. Aleksander Skała  Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
13.   Integra dr inż. Marek Długosz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
14.   Glider dr hab. inż. Jarosław Wąs Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
15.   MacKN dr inż. Jacek Piwowarczyk Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
16.   Biomed dr inż. Agata Nawrocka Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
17.   BioMetr dr inż. Andrzej Skalski / mgr inż. Daria Panek Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
18.   viFactory dr hab. inż. Piotr Maj/Mgr inż. Anna Kozioł Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
19.   Volt dr inż. Jarosław Kozik Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
20.   Avader mgr inż. Tomasz Kryjak,  Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
21.   Artificial Intelligence Lab dr hab.Andrzej Bielecki prof.AGH Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
22.   AGH Silicon Technologies dr inż Piotr Otfinowski,  Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
23.   AGH Dynamics dr inż. Łukasz Więckowski Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
24.   Elektroników mgr inż. Łukasz Krzak Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
25.   Telephoners dr hab. inż. Marek Natkaniec Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
26.   Bit dr inż. Maciej Woźniak Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
27.   Spectrum dr inż. Jakub Gałka Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
28.   Komfort dr inż. Dominik Mleczko Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
29.   M.A.S.T.E.R.S. mgr inż. Sebastian Pakuła Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
30.   Sensor dr inż. Andrzej Kot /dr inż. Marcin Nawrocki Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
31.   Mechaników dr inż. Krzysztof Zagórski Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
32.   Techno prof. dr hab.inż. Andrzej Świątoniowski Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
33.   Mechabajt dr inż. Wojciech Ciesielka Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
34.   KiNeMaTicS dr inż. Daniel Prusak  Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
35.   Controllers dr inż. Piotr Micek Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
36.   New-Tech mgr inżTymoteusz Turlej Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
37.   AGH Space Systems dr inż. Mariusz Gibiec Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
38.   AGH Robotics dr hab. inż. Maciej Petko Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
39.   Automotive Industry AGH mgr inż. Łukasz Bojko Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
40.   ITmatyk dr inż. Bożena Zwolińska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
41.   AGH Medical Technology dr hab. Inż Łukasz Pieczonka, prof AGH. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
42.   Zgarek dr Paweł Żak Odlewnictwa
43.   Artefakt dr inż. Aldona Garbacz-Klempka Odlewnictwa
44.   Alchemist dr Urszula Lelek-Borkowska Odlewnictwa 
45.   De Re Metallica dr hab.  inż. Stanisław Pietrzyk, prof.n Metali Nieżelaznych
46.   Tytan dr hab. inż. Grzegorz Boczkal Metali Nieżelaznych
47.   Doskonalenie jakości dr inż. Sandra Puchlerska Metali Nieżelaznych
48.   AluminaTi dr inż. Tomasz Skrzekut Metali Nieżelaznych
49.   Wire dr inż. Grzegorz Kiesiewicz Metali Nieżelaznych
50.   Heksagon dr inż. Anna Kula Metali Nieżelaznych
51.   InScience dr inż. Magdalena Luty-Błocho Metali Nieżelaznych
52.   Green Energy dr hab. inż. Mirosław Kwiatkowski Energetyki i Paliw
53.   Solaris dr inż. Andrzej Wyrwa Energetyki i Paliw
54.   Eko-Energia mgr inż. Krzysztof Sornek Energetyki i Paliw
55.   Indygo dr inż. Bogdan Samojeden Energetyki i Paliw
56.   Ignis mgr inż. Wojciech Kalawa Energetyki i Paliw
57.   RedoX dr hab. inż. Katarzyna Styszko Energetyki i Paliw
58.   TDFuels mgr inż. Tadeusz Dziok Energetyki i Paliw
59.   Hydrogenium prof.dr hab.inż. Janina Molenda Energetyki i Paliw
60.   Uranium dr inż. Paweł Gajda Energetyki i Paliw
61.   Nabla mgr inż. Marcin Moździerz Energetyki i Paliw
62.   Nova Energia dr hab. inż. Tadeusz Olkuski Energetyki i Paliw
63.   FENEC dr inż. Andrzej Raźniak Energetyki i Paliw
64.   AGH Solar Plane mgr inż. Krzysztof Sornek Energetyki i Paliw
65.   ChemTech AGH dr hab. inż. Danuta Olszewska, prof. AGH Energetyki i Paliw
66.   BIO-LOGIKA dr hab. inż. Grzegorz Jodłowski Energetyki i Paliw
67.   Bozon dr Beata Ostachowicz Fizyki i Informatyki Stosowanej
68.   Kernel dr inż. Antoni Dydejczyk Fizyki i Informatyki Stosowanej
69.   Kerma dr inż. Joanna Chwiej Fizyki i Informatyki Stosowanej
70.   Matematyków dr Witold Majdak, dr Paweł Morkisz Matematyki Stosowanej
71.   Matematyków Dyskretnych dr Monika Pilśniak / dr Jakub Przybyło Matematyki stosowanej
72.   KWADRATURA dr hab.inż. Barbara Kalandyk Odlewnictwa /koło doktorantów/
73.   DEFORM dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH Metali Nieżelaznych /koło doktorantów/