Koła Naukowe Pionu Górniczego

Nr Koło Naukowe Opiekun Wydział
1. Aksjator dr inż. Henryk Ciurej, dr inż. Michał Betlej Górnictwa i Geoinżynierii
2. Budownictwa i Geomechaniki dr  inż. Daniel Wałach,  mgr inż. Justyna  Jaskowska-Lemańska Górnictwa i Geoinżynierii
3. Detonator mgr inż. Michał Dworzak Górnictwa i Geoinżynierii
4. Ekospirit dr inż. Małgorzata Pawul, dr inż. Waldemar Kępys Górnictwa i Geoinżynierii
5. Filar dr inż. Krzysztof Skrzypkowski, dr inż. Zbigniew Kuczera Górnictwa i Geoinżynierii
6. Inspektor dr inż. Artur Bator Górnictwa i Geoinżynierii
7. Kliwent dr inż. Marek Korzec, dr inż. Kazimierz Piergies Górnictwa i Geoinżynierii
8. Separator dr Anna Hołda, dr inż. Aldona Krawczykowska Górnictwa i Geoinżynierii
9. Skalnik mgr inż. Michał Patyk Górnictwa i Geoinżynierii
10. Zarządzanie mgr inż. Katarzyna Styk Górnictwa i Geoinżynierii
11. KNG Dahlta dr inż. Tadeusz Szczutko Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
12. KNGK Geoinformatyka dr inż.  Paulina Lewińska, dr inż. Stanisław Szombara Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
13. Ochrony Środowiska  dr inż. Robert Mazur, dr inż. Zbigniew Kowalewski Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
15. AGH Drone Engineering  mgr inż. Tymoteusz Turlej Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
16. AGH Marines   dr inż. Bartłomiej Borkowski Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
17. Akustyki Architektonicznej  dr inż. Adam Pilch Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
18. Electrosonus dr inż. Tomasz Korbiel Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
19. Inżynierii Akustycznej  dr inż. Dorota Czopek, mgr inż. Daniel Tokarczyk Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
20. LabAcoustics dr inż. Paweł Pawlik Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
21. MechaniCAD dr inż. Wojciech Horak Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
22. Mechaników Energetyków  dr inż. Jerzy Wojciechowski Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
23. Mechaników Górników  dr hab. inż. Piotr Kulinowski Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
24. Nobel dr inż. Tomasz Krakowski Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
25. KN Doktorantów AGH ECOnstruction dr inż. Sebastian Pakuła Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
26. Cosmodrill dr inż. Adam Jan Zwierzyński Wiertnictwa, Nafty i Gazu
27. Geowiert prof. dr hab. inż. Tomasz Śliwa Wiertnictwa, Nafty i Gazu
28. Nafta i Gaz  dr inż. Damian Janiga, dr inż. Tomasz Włodek Wiertnictwa, Nafty i Gazu
29. Zdrój mgr inż. Michał Maruta Wiertnictwa, Nafty i Gazu
30. Azymut dr inż. Jerzy Zasadni, mgr inż. Piotr Strzelecki Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
31. Geofon  dr inż. Anna Kwietniak Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
32. Geologów dr hab. Jaroslav Prsek Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
33. Geoturystyka  dr Elżbieta Gałka, dr Justyna Kowal-Kasprzyk Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
34. Geos Informatica mgr inż. Kamil Szostek, dr inż. Aleksander Cianciara Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
35. Grzała dr inż. Mirosław Janowski Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
36. Hydro prof. dr hab. inż. Kajetan d’Obyrn Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
37. Kiwon  dr inż. Grzegorz Machowski Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
38. Rock&Oil dr Adam Kowalski, dr Elżbieta Bilkiewicz
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
39. Sigma dr inż. Robert Kaczmarczyk Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
40. Strati dr inż. Michał Korbicki Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
41. KN Doktorantów Projekt Doktor  prof. dr hab. inż. Joanna Kulczycka Zarządzania
42. Audytor prof. dr hab. inż. Bogusława Bek – Gaik Zarządzania
43. Ekonometryk dr Jacek Wolak Zarządzania
44. Ekonomii dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, dr Justyna Muweis
Zarządzania
45. Kadra dr Wojciech Kowalik Zarządzania
46. Makler dr inż. Stanisław Urbański Zarządzania
47. Menadżer Jakości  dr inż. Bartosz Soliński Zarządzania
48. Menedżer Produkcji  prof. dr hab. inż. Wiktor Kubiński Zarządzania
49. Mentor dr inż. Jerzy Duda Zarządzania
50. Promote.Me dr  inż.  Ewa Prymon-Ryś Zarządzania
51. Transpeed dr hab. inż. Marek Karkula Zarządzania
52.
uKOD
prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
Zarządzania
53.
@TREND
dr inż. Janusz Opiła
Zarządzania
54. Adamantium dr Wiktor Niemiec Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
55. Allchemia dr inż. Katarzyna Fendrych Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
56. Ceramika Artystyczna  dr hab. inż. Janusz Partyka, dr inż. Katarzyna Pasiut Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
57. Ceramit  dr inż. Łukasz Gołek Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
58. Nucleus dr inż. Juliusz Leszczyński Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
59. Żeli Betą  dr inż. Łukasz Kołodziej Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
60. Enactus dr Tomasz Piróg Humanistyczny
61. ITberies dr Maria Stojkow
Humanistyczny
62. Kulturoznawcze prof. dr hab. Zbigniew Pasek Humanistyczny
63. Studentów Socjologii  dr hab. Jacek Gądecki Humanistyczny
64. Modelowania w Finansach  prof. dr hab. inż. Maciej Skulimowski Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
65. Modelowania Finansowego  dr inż. Jerzy Dzieża Matematyki Stosowanej
66. Lider dr inż. Bożena Boryczko Metali Nieżelaznych