Koła Naukowe Obszaru Zielonego

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Obszaru Zielonego:
dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH

Lp. Nazwa koła Opiekun Wydział Adres e-mail
1 AGH Drone Engineering dr inż. Tymoteusz Turlej WIMiR drone@agh.edu.pl
2 AGH Marines dr inż. Ryszard Olszewski, dr inż. Jędrzej Blaut WIMiR aghmarines@agh.edu.pl
3 AGH Rapid Prototyping mgr inż. Jakub Bryła, dr hab. inż. Adam Martowicz, prof. AGH WIMiR rapid-prototyping@agh.edu.pl
4 Aksjator dr inż. Henryk Ciurej, dr inż. Michał Betlej WILiGZ aksjator@agh.edu.pl
5 Audytor dr hab. inż. Bogusława Bek – Gaik, prof. AGH WZ knaudytor@agh.edu.pl
6 Azymut dr inż. Jerzy Zasadni, mgr inż. Andrzej Świąder WGGiOŚ azymut@student.agh.edu.pl
7 B2B Bridge To Business dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH WZ b2b@agh.edu.pl
8 Budownictwa I Geomechaniki mgr inż. Milena Kucharska, mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska WILiGZ knbig@student.agh.edu.pl
9 Ceramika Artystyczna dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH, dr inż. Katarzyna Pasiut WIMiC ceramikaartystyczna@agh.edu.pl
10 Cosmodrill dr inż. Adam Jan Zwierzyński WWNiG cosmodrill@agh.edu.pl
11 Detonator dr inż. Krzysztof Barański WILiGZ detonator@agh.edu.pl
12 Doktorantów Geodezji i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Piotr Parzych WGGiIŚ kndwggiis@agh.edu.pl
13 Energon dr inż. Marek Gajowy WIMiR energon@agh.edu.pl
14 Ekonometryk dr Jacek Wolak WZ ekonometryk@agh.edu.pl
15 Ekonomii dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH, dr Justyna Muweis WZ knekonomii@agh.edu.pl
16 Ekospirit dr inż. Waldemar Kępys, dr inż. Małgorzata Śliwka, dr inż. Rafał Łuczak WILiGZ ekospirit@agh.edu.pl
17 Filar dr inż. Zbigniew Kuczera WILiGZ filar@student.agh.edu.pl
18 Filmoznawcze Koło Naukowe AGH dr Magdalena Parus-Jankowska WH
19 Geofon dr inż. Grzegorz Bania WGGiOŚ kn-geofon@agh.edu.pl
20 Geologii Inżynierskiej Sigma dr inż. Robert Kaczmarczyk WGGiOŚ
21 Geologów dr hab. Jaroslav Prsek, prof. AGH WGGiOŚ skng@student.agh.edu.pl
22 Geoturystyka dr Justyna Kowal-Kasprzyk WGGiOŚ geoturystyka@agh.edu.pl
23 Geowiert dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH, mgr inż. Tomasz Kowalski WWNiG geowiert@agh.edu.pl
24 Grzała dr inż. Mirosław Janowski WGGiOŚ oze@student.agh.edu.pl
25 Hydro dr Katarzyna Wątor WGGiOŚ knhydro@agh.edu.pl
26 Inspektor dr inż. Artur Bator WILiGZ inspektor@agh.edu.pl
27 Itberries dr Maria Stojkow WH itberries@agh.edu.pl
28 Kadra dr Wojciech Kowalik WZ kadra@agh.edu.pl
29 Kiwon dr inż. Grzegorz Machowski WGGiOŚ kolokiwon@agh.edu.pl
30 Kliwent dr inż. Marek Korzec, dr inż. Kazimierz Piergies WILiGZ kliwent@agh.edu.pl
31 Kng Dahlta dr inż. Tadeusz Szczutko WGGiIŚ kng@agh.edu.pl
32 Kngk Geoinformatyka dr inż. Paulina Lewińska, dr inż. Stanisław Szombara WGGiIŚ kngk@student.agh.edu.pl
33 Kryminalistyki i Bezpieczeństwa dr Grzegorz Winogrodzki WH kn-kib@agh.edu.pl
34 Kulturoznawcze prof. dr hab. Zbigniew Pasek WH kkn@agh.edu.pl
35 Mechanicad dr hab. inż. Marcin Baszyński, prof. AGH, dr inż. Wojciech Horak WIMiR knkmcad@agh.edu.pl
36 Mechaników Energetyków dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski, prof. AGH WIMiR knme@agh.edu.pl
37 Mechaników Górników dr hab. inż. Piotr Kulinowski, prof. AGH WIMiR knmg@agh.edu.pl
38 Menadżer Jakości dr inż. Bartosz Soliński WZ jakosc@agh.edu.pl
39 Menedżer Produkcji dr inż. Mariusz Niekurzak WZ knmp@agh.edu.pl
40 Mentor dr hab. inż. Jerzy Duda, prof. AGH WZ mentor@agh.edu.pl
41 Modelowania Finansowego dr inż. Jerzy Dzieża WMS knmf@student.agh.edu.pl
42 Modelowania W Finansach prof. dr hab. inż. Andrzej Maciej Skulimowski WEAIiIB knmwf@student.agh.edu.pl
43 Nafta i Gaz dr inż. Damian Janiga, dr inż. Tomasz Włodek WWNiG knnig@agh.edu.pl
44 Nobel dr inż. Tomasz Krakowski, dr inż. Grzegorz Olszyna WIMiR knnobel@agh.edu.pl
45 Ochrony Środowiska dr Robert Mazur, dr inż. Zbigniew Kowalewski WGGiIŚ sknos@agh.edu.pl
46 Promote.Me dr inż. Ewa Prymon-Ryś WZ promote@agh.edu.pl
47 Separator dr Anna Hołda, dr inż. Aldona Krawczykowska WILiGZ kns@student.agh.edu.pl
48 Skalnik dr inż. Michał Patyk WILiGZ skalnik@agh.edu.pl
49 Strati dr inż. Michał Korbicki WGGiOŚ strati@agh.edu.pl
50 Studentów Socjologii dr Marcin Zwierżdżyński WH knsswh@gmail.com
51 Transpeed dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH, dr inż. Rafał Rumin WZ transpeed@agh.edu.pl
52 uKOD prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn WZ zarzad.ukod@gmail.com
53 Zarządzanie mgr inż. Katarzyna Styk WILiGZ sknz@agh.edu.pl
54 Zdrój dr inż. Michał Maruta WWNiG zdroj@agh.edu.pl
55 KND AGH ECOnstruction dr inż. Sebastian Pakuła WIMiR econstruction@agh.edu.pl
56 KN @Trend dr inż. Janusz Opiła WZ trend@agh.edu.pl