Koła Naukowe Obszaru Czerwonego

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Obszaru Czerwonego:
dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja

Lp. Nazwa koła Opiekun Wydział Adres e-mail
1
AGH Blockchain dr hab. inż. Radosław Klimek, prof. AGH WEAIiIB blockchain@agh.edu.pl
2
AGH Code Industry - CoIn dr Dariusz Pałka, mgr inż. Rafał Mularczyk WEAIiIB codeindustry@agh.edu.pl
3
AGH Dynamics dr inż. Łukasz Więckowski WEAIiIB aghdynamics@agh.edu.pl
4
AGH Medical Technology dr hab. inż. Piotr Kijanka, prof. AGH WIMiR techmed@agh.edu.pl
5
AGH Solar Boat dr inż. Krzysztof Sornek WEiP solarboat@agh.edu.pl
6
AGH Solar Plane dr inż. Krzysztof Sornek WEiP solarplane@agh.edu.pl
7
AGH Space Systems dr inż. Mariusz Gibiec WIMiR spacesystems@agh.edu.pl
8
AluminaTi dr inż. Tomasz Skrzekut WMN aluminati@agh.edu.pl
9
Artefakt dr inż. Marcin Piękoś WO knartefakt@agh.edu.pl
10
Artificial Intelligence Lab prof. dr hab. Andrzej Bielecki WEAIiIB ailab@agh.edu.pl
11
Avader dr inż. Tomasz Kryjak WEAIiIB avader@student.agh.edu.pl
12
BIO-LOGIKA dr inż. Grzegorz Stefan Jodłowski WEiP bio-logika@agh.edu.pl
13
BioMedical Imaging dr inż. Elżbieta Pociask WEAIiIB bmi@agh.edu.pl
14
BioMetr dr hab inż. Andrzej Skalski, prof. AGH, dr inż. Daria Hemmerling WEAIiIB biometr@agh.edu.pl
15
Bit dr inż. Wojciech Czech WIEiT knbit@agh.edu.pl
16
Caloria dr inż. Monika Kuźnia WIMiIP caloria@agh.edu.pl
17
Creative dr inż. Kustra Piotr WIMiIP creative@agh.edu.pl
18
Doskonalenie jakości dr inż. Sandra Puchlerska WMN kndj@agh.edu.pl
19
Ecart mgr inż. Maciej Chojowski WEAIiIB ecart@agh.edu.pl
20
Eko-Energia mgr inż. Maciej Żołądek WEiP eenergia@student.agh.edu.pl
21
Elektroników mgr inż. Piotr Rzeszut, mgr Krzysztof Grochot WIEiT kne@agh.edu.pl
22
Elektrotermia dr inż. Aleksander Skała WEAIiIB elektrotermia@agh.edu.pl
23
Energetyków Jądrowych Uranium dr inż. Paweł Gajda WEiP uranium@agh.edu.pl
24
Era Inżyniera dr inż. Edyta Rożniata WIMiIP era-inz@student.agh.edu.pl
25
FENEC dr inż. Andrzej Raźniak WEiP fenec@agh.edu.pl
26
Fluid Flow dr hab. inż. Rafał Buczyński, prof. AGH, dr inż. Mieszko Tokarski WEiP fluidflow@agh.edu.pl
27
Focus dr hab. inż Adam Piłat, prof. AGH WEAIiIB knf@student.agh.edu.pl
28
Glider dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. AGH WEAIiIB glider@agh.edu.pl
29
Green Energy dr hab. inż. Mirosław Kwiatkowski, prof. AGH WEiP greenene@agh.edu.pl
30
Hefajstos dr inż. Łukasz Lisiecki WIMiIP hefajstos@agh.edu.pl
31
Hexagon dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH WMN hexagon@agh.edu.pl
32
Ignis mgr inż. Wojciech Kalawa WEiP ignis@student.agh.edu.pl
33
Industrial Data Science dr Katarzyna Grobler-Dębska WEAIiIB ids@agh.edu.pl
34
Indygo dr Anna Białas WEiP indygo@agh.edu.pl
35
Inspired Science (InScience) dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho WMN in-science@agh.edu.pl
36
Integra dr inż. Marek Długosz WEAIiIB integra@agh.edu.pl
37
ITmatyk dr hab. inż. Bożena Zwolińska, prof. AGH WIMiR itmatyk@agh.edu.pl
38
KiNeMaTicS dr inż. Daniel Prusak WIMiR kinematics@agh.edu.pl
39
LF Robotics dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. AGH WIMiR
40
Komfort dr inż. Dominik Mleczko WIMiR komfort@agh.edu.pl
41
MacKN dr inż. Jacek Piwowarczyk WEAIiIB mackn@student.agh.edu.pl
42
Maszyn i Napędów Elektrycznych proMOTOR dr inż. Tomasz Lerch WEAIiIB promotor@agh.edu.pl
43
Mechabajt dr inż. Roman Filipek, dr inż. Wojciech Ciesielka WIMiR mechabajt@agh.edu.pl
44
Mechaniki Stosowanej mgr inż. Przemysław Nosal WIMiR kn-mech-stos@agh.edu.pl
45
Mechaników dr inż. Krzysztof Zagórski WIMiR knmechanikow@agh.edu.pl
46
Mechatronics dr hab. inż. Piotr Kohut WIMiR kn-mechatronics@agh.edu.pl
47
Metaloznawców dr inż. Dorota Tyrała WIMiIP knmetal@agh.edu.pl
48
Metalurgii Surówki i Stali dr inż. Piotr Ledwing WIMiIP knmss@student.agh.edu.pl
49
Nabla dr inż. Tomasz Prokop, mgr inż. Szymon Buchańca WEiP nabla@agh.edu.pl
50
New-Tech dr inż. Tymoteusz Turlej WIMiR newtech@agh.edu.pl
51
Nova Energia dr hab. inż. Tadeusz Olkuski, prof. AGH WEiP novaenergia@agh.edu.pl
52
Piorun dr hab. inż. Paweł Zydroń, prof. AGH WEAIiIB piorun@student.agh.edu.pl
53
Powierzchnia dr inż. Izabela Kalemba-Rec WIMiIP powierzchnia@agh.edu.pl
54
Promat dr inż. Krystian Zyguła WIMiIP promat@agh.edu.pl
55
SatLAB dr hab. inż. Piotr Kijanka, prof. AGH CTK satlab@agh.edu.pl
56
Sensor dr inż. Krzysztof Lalik WIMiR sensor@agh.edu.pl
57
Spectrum dr inż. Jakub Gałka WIEiT spectrum@agh.edu.pl
58
Techno dr inż. Janusz Szostak WIMiR techno@student.agh.edu.pl
59
Technologii Kosmicznych AstroBio dr Agata Kołodziejczyk CTK astrobio@agh.edu.pl
60
Telephoners dr hab. inż. Marek Natkaniec, prof. AGH WIEiT telephoners@agh.edu.pl
61
ZeroDay dr hab. inż. Paweł Topa, prof. AGH WIEiT zeroday@agh.edu.pl
62
Zgarek dr Paweł Żak WO zgarek@student.agh.edu.pl
63
Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Solaris dr hab. inż. Artur Wyrwa WEiP solaris@agh.edu.pl