Zaproszenie do składania ofert w ramach III naboru ofert do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Link do zaproszenia

Najlepsi z najlepszych! 4.0 - druga edycja

Projekt  „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem naboru przez MNiSW ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.

Poniżej lista projektów AGH, które zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach projektu.

Lp. Wydział Tytuł  Dofinasowanie
1. IMiR Systemy rakietowe AGH Space Systems - badania nad innowacyjnymi paliwami dla napędów hybrydowych oraz opracowywanie rozwiązań z powiązanych dziedzin inżynierii kosmicznej 184 800,00 PLN
2. EiP AGH Solar Plane - udział w międzynarodowych zawodach autonomicznych, bezzałogowych statków powietrznych 90 720,00 PLN
3. EiP AGH Solar Boat – udział w międzynarodowych zawodach łodzi solarnych 106 680,00 PLN
4. EAIiIB KN Sigminded -Modelowanie multi-kompartmentowe struktur anizotropowych istoty białej mózgu na podstawie obrazowania dyfuzji-relaksometrii metodą rezonansu magnetycznego 7 507,50 PLN
5. IMiR KN Kinematics - Udział w Międzykontynentalnych Zawodach SAE/FS 180 000,00 PLN
6. IMiR Rozwój bezzałogowych pojazdów powietrznych: drona załogowego, drona autonomicznego sterowanego z wykorzystaniem analizy obrazów oraz drona inspekcyjno-kurierskiego realizowanych w Zespole SKN AGH Drone Engineering i NewTech oraz rywalizacja na międzynarodowych zawodach inżynierii systemów bezzałogowych i publikacje na konferencjach naukowych 203 700,00 PLN

Dokumentacja projektowa dostępna jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ii-naboru-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-40