Najlepsi z najlepszych! 3.0

Projekt  „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem naboru przez MNiSW ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.

Poniżej lista projektów AGH, które zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach projektu.

Lp.  Wydział Tytuł projektu Przyznana kwota dofinansowania
1 WIMiR Udział wybitnych studentów Inżynierii Akustycznej AGH w międzynarodowych konkursach i konferencjach o charakterze interdyscyplinarnym 187 322.06
2 WEiP Analiza eksperymentalna i numeryczna układów energetyki odnawialnej – prezentacja osiągnięć na arenie międzynarodowej 58 485.00
3 WGiG LM do potęgi trzeciej - autorski program wykorzystania koncepcji Lean Manufacturing 220 000.20
4 WEiP AGH Solar Plane 149 625.00
5 WIMiR Kontynuacja rozwoju projektów łazika planetarnego, rakiet sondujących i lądownika planetarnego AGH Space Systems oraz prezentowanie ich na międzynarodowych zawodach i konferencjach inżynierii kosmicznej. 288 750.00
6 WIEiT Rozwój innowacyjnych projektów naukowych drużyny polskich studentów: wynalazku “System chroniący kierowców przed zaśnięciem i badający koncentrację w trakcie jazdy - Total Car Rescue” i aplikacji mobilnej “Localife” - kontynuacja 72 583.61
7 WEiP AGH Solar Boat - udział w konferencji SDEWES 2018 oraz międzynarodowych zawodach łodzi solarnych: Solar Regatta TH Wildau w Niemczech , NK Zooneboot Race w Holandii i Solar Regatta 2019 w Rosji  313 636.65
8 WGGiIŚ BARI - zaBytki ARcheologia Inwentaryzacja, BARI - Buildings ARcheology Inventory 200 000.00
9 WIMiR AGH Racing udział w Międzynarodowych Zawodach Formuła Student Electric, Driverless & Combustion 320 000.00
10 WIMiC Związki metali przejściowych o projektowanej powierzchni dla nieenzymatycznych sensorów glukozy. 118 965.00
11 WIMiC Bioaktywne powłoki na aktywowanej plazmochemicznie powierzchni stopu NiTi 28 980.00

Link do dokumentacji projektowej :

https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-projekcie-najlepsi-z-najlepszych-30