Ubieganie się o przyznanie Grantu Rektora „krok po kroku”

Jak uzyskać dofinansowanie dla realizowanego projektu?

1. Opisz projekt, który chcesz realizować.

Uwaga! Postaraj się umieścić w opisie projektu we wniosku odpowiedzi na następujące pytania:

 • Nazwij projekt (Wymyśl ciekawy i zachęcający tytuł projektu);
 • Definicja projektu (Czego dotyczy projekt?);
 • Tło projektu (Jak jest obecnie? Krótki opis stanu obecnego; jak wdrożenie projektu zmieni rzeczywistość? Co chcielibyśmy zmienić?);
 • Uzasadnienie (W jakim celu projekt jest przygotowywany?);
 • Produkt końcowy projektu lub oczekiwane rezultaty
 • Zakres projektu;
 • Metody realizacji;
 • Ilość uczestników projektu;
 • Uzasadnij we wnioskach końcowych, dlaczego ten projekt powinien dostać dofinansowanie, co sprawia, że jest wyjątkowy?

Wzór wniosku znajdziesz tutaj.

2. Przygotuj listę uczestników (studentów) biorących udział w realizacji projektu. Wzór listy znajduje się tutaj.

3. Przygotuj preliminarz obejmujący wszystkie koszty i dochody przedsięwzięcia. Wzór formularza znajdziesz tutaj.

Uwaga! W przypadku trudności z przygotowaniem preliminarza możesz zwrócić się o pomoc do Działu Spraw Studenckich, Zespołu Obsługi Organizacji Studenckich w pok. 127, C-1/C-2 .

4. Uzyskaj potwierdzenie dofinansowania od Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych, ewentualnie od Dziekana Wydziału lub Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

Uwaga! Każdy preliminarz musi być podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia. Preliminarz powinien zawierać informację z jakich środków to dofinansowanie będzie pokryte (dotyczy Wydziału), adnotację o ujęciu kosztu w planie rzeczowo-finansowym jednostki dofinansowującej oraz nr kosztów.

5. Powyższe dokumenty przynieś i prześlij w formie pliku .pdf drogą mailową do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych.

6. Poczekaj na rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników.

7. Zastosuj się do poleceń Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych.

8. Realizuj projekt. ABC postępowania - krótka "ściąga" o tym, na co zwrócić uwagę w trakcie realizacji projektu.

9. Rozlicz się z przyznanego dofinansowania – przynieś do DSS wszystkie dokumenty finansowe (faktury, rachunki, bilety, itp.)

Uwaga! Nie zwlekaj z przyniesieniem faktury do DSS! Każda faktura ma termin płatności; przyniesienie faktury po terminie może nastręczyć trudności.

Faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki muszą być opisane na odwrocie zgodnie z opisem. Wzór opisu faktury znajduje się tutaj.

Fakturę możesz opisać wypełniając formularz elektroniczny (wymagane oprogramowanie Adobe Reader).

Nabywcą na fakturze jest:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
NIP 6750001923
REGON AGH: 000001577

W przypadku konieczności dokonania przedpłaty za udział w konferencji należy do preliminarza dołączyć informację o:

 • konieczności dokonania przedpłaty,
 • nazwę odbiorcy opłaty,
 • numer konta, na które należy dokonać opłaty,
 • termin, do jakiego należy dokonać opłaty,
 • datę i miejsce konferencji,
 • wypełnione przez uczestnika oświadczenie do celów podatkowych.

W przypadku płatności gotówkowych proszę podać numer konta, imię i nazwisko studenta, któremu należy dokonać zwrotu należności.