Ubieganie się o przyznanie Grantu Rektora „krok po kroku”

1. Uzupełnij wniosek o dofinansowanie  w ramach konkursu ,,Grant Rektora’’.

Wzór wniosku znajdziesz tutaj.

2. Uzupełnij oświadczenie lub oświadczenia o dofinansowaniu projektu z innych źródeł i zdobądź podpisy odpowiednich osób.

Zwróć uwagę, że na dokumencie oświadczenia należy odpowiednio właściwe pozostawić  kogo dotyczy oświadczenie. Pamiętaj, że dotyczy on osobno każdego potwierdzanego źródła dofinansowania, np. Wydziału, zewnętrznej firmy, instytucji lub członka KN.
Dodatkowo!!! przy potwierdzeniu dofinansowania z Wydziału należy w biurze Administracyjnym uzyskać pieczątkę ,,koszt ujęty w planie’’.  

Wzór oświadczenia znajduje się tutaj.

3. Złóż dokumentację  do 15 stycznia br.

Prześlij podpisane skany (może być to również kwalifikowany podpis elektroniczny) WNIOSKÓW o dofinansowanie w ramach konkursu Grant Rektora, wraz z OŚWIADCZENIAMI dotyczącym dofinansowania projektu do odpowiedniego Pełnomocnika Retora ds. Kół Naukowych  na adres mailowy jap*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl lub bogacz*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl.
Może być to w formie JEDNEGO, WSPÓLNEGO pliku PDF o nazwie pliku:
KN_(nazwa Koła)_Wniosek 1
KN_(nazwa Koła)_Oświadczenie 1
Przy wnioskowaniu i składaniu dwóch wniosków, kolejno:
KN_(nazwa Koła)_Wniosek 2
KN_(nazwa Koła)_Oświadczenie 2

4. Poczekaj na rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników do 29 stycznia br.

5. Sprawdź otrzymaną kwotę dofinansowania i przygotuj pozostałe dokumenty: Preliminarz kosztów realizacji projektu oraz umowę w sprawie praw do wyników powstałych przy realizacji projektu finansowanego z konkursu ,,Grant Rektora’’.

Wzór preliminarza  znajduje się tutaj.

Wzór umowy znajduje się tutaj.

6. Przygotowane dokumenty w terminie do 8 lutego br.  złóż u odpowiedniego Pełnomocnika ds. Kół Naukowych.

7. Poczekaj na informację z CSS o podpisaniu preliminarza.

8. Realizuj projekt.

9. Rozlicz się z przyznanego dofinansowania – przynieś do CSS wszystkie dokumenty finansowe (faktury, rachunki, bilety, itp.)

Uwaga! Nie zwlekaj z przyniesieniem faktury do DSS! Każda faktura ma termin płatności; przyniesienie faktury po terminie może nastręczyć trudności.

Faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki muszą być opisane na odwrocie zgodnie z opisem i podpisane przez Opiekuna Koła.  Wzór opisu faktury znajduje się tutaj.

Fakturę możesz opisać wypełniając formularz elektroniczny (wymagane oprogramowanie Adobe Reader).

Nabywcą na fakturze jest:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
NIP 6750001923
REGON AGH: 000001577

W przypadku płatności gotówkowych proszę podać numer konta, imię i nazwisko studenta, któremu należy dokonać zwrotu należności.