Edycja 2022

Ważne terminy

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Rafała Dańko w sprawie zmiany terminów składania wniosków w konkursie Grant Rektora 2022 - edycja podstawowa oraz zawieszenia edycji IDUB (do pobrania)

Szczegółowy harmonogram konkursu w roku 2022:

Terminy - edycja podstawowa Działania dotyczące realizacji projektu
28 stycznia składanie wniosków w konkursie
11 lutego ogłoszenie wyników konkursu
18 lutego składanie preliminarzy wraz z załącznikami
1 marca - 21 października realizacja projektów
21 października ostateczne rozliczenie projektów
31 październikazłożenie sprawozdań z realizacji projektów