Wyniki konkursu "Grant Rektora 2021"

W dniu 28 stycznia 2021 roku w sali 106 w Rektoracie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Grant Rektora 2021.

W pracy komisji wzięli udział:

 1. Prorektor ds. Studenckich AGH - prof. dr hab. inż. Rafał Dańko - Przewodniczący Komisji,
 2. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych (Pion Górniczy) – dr hab. inż. Paweł Bogacz prof. AGH,
 3. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych (Pion Hutniczy) – dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja,
 4. Przedstawiciele URSS AGH – Jakub Śliwiński, Damian Płóciennik,
 5. Przedstawiciel IDUB – dr inż. Szczepan Moskwa (obecność zdalna),
 6. Dyrektor Centrum Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Klimczyk (obecność zdalna),
 7. Protokolant – mgr Karolina Sochacka (obecność zdalna).

W trakcie pracy komisji dokonano oceny i analizy 94 wniosków. Koła Naukowe biorące udział w Konkursie aplikowały o łączną kwotę w wysokości 1 705 108,61 zł. Komisja zarekomendowała do dofinansowania 82 wnioski i rozdzieliła środki na łączną kwotę 923 030,00 zł kierując się następującymi kryteriami oceny:

 • granty strategiczne:

  • projekty które w kryterium nr 8 uzyskały sumarycznie punktację 3,00-2,75,
  • koło może mieć tylko jeden projekt strategiczny,
  • współczynnik dofinansowania 0,69,
  • na granty strategiczne zostanie przeznaczone do 50% kwoty dofinansowania,

 • pozostałe granty:

  • granty z grupy A - współczynnik dofinansowania 0,61 dla liczby punktów 100 i wyżej,
  • granty z grupy B - współczynnik dofinansowania 0,59 dla liczby punktów 99-75,
  • granty z grupy C - współczynnik dofinansowania 0,57 dla liczby punktów 74-45.

Wyniki konkursu Grant Rektora 2021 - Granty podstawowe

Wyniki konkursu Grant Rektora 2021 - Granty strategiczne