Konkurs "Grant Rektora 2020"

Ważne terminy

15 listopada 2019 r. - nieprzekraczalny termin składania wniosków

10 grudnia 2019 r. - ogłoszenie wyników konkursu

10 stycznia 2020 r.  - termin składania zaktualizowanych preliminarzy (z uwzględnieniem dofinansowania) do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych

10 stycznia – 15 października 2020 r. - termin realizacji projektu

15 października 2020 r. - ostateczny termin zamknięcia rozliczenia finansowego projektu w Dziale Spraw Studenckich

31 października 2020 r. - ostateczny termin składania do Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu w danym roku