Konkurs "Grant Rektora"

Konkurs Grant Rektora w liczbach:

Rok
Wnioski złożone
Wnioski
dofinansowane
Łączna kwota dofinansowania
2016
110
108
260 000 zł
2017
124
116
376 280 zł
2018
131
101
400 000 zł
2019
118
102
802 820 zł
Razem
483
427
1 839 100 zł