09.01.2020

Szkolenie z zakresu finansowania i rozliczania działalności studenckiej


W imieniu Pani Prorektor ds. Studenckich prof. Anny Siwik zapraszamy na spotkanie o charakterze szkoleniowym, dotyczące finansowania i rozliczania szeroko pojętej działalności studenckiej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku w godzinach 10.00 – 11.30 w sali audytoryjnej pawilonu U2.

Zaproszeni goście:

1.       Z-ca Kwestora ds. finansowych – Pani Joanna Sajdłowska,

2.       Z-ca Dyrektora CTT ds. przedsiębiorczości akademickiej – Pan Dominik Kowal (lub inny przedstawiciel CTT – w trakcie potwierdzania),

3.       Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Pani Dorota Achrem-Achremowicz,

4.       Kierownik Aparatury Naukowo –badawczej i importu – Pan Grzegorz Nizioł,

Ponadto w spotkaniu wezmą udział:

1.       Prorektor ds. Studenckich,

2.       Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych Pionów Górniczego i Hutniczego,

3.       Pracownicy Zespołu Obsługi Organizacji Studenckich DSS.

Spotkanie skierowane jest w szczególności do:

·         studentów, którym przyznano Grant Rektora 2020,

·         członków wszystkich Kół Naukowych i organizacji studenckich działających na terenie AGH,

·         studentów URSS oraz WRSS,

·         innych studentów realizujących projekty ze środków pozyskanych z AGH,

·         opiekunów Kół Naukowych oraz innych osób wspierających działalność studencką.

Spotkanie poprowadzą studenci z Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Organizowane spotkanie będzie miało formę dialogu pomiędzy studentami i przedstawicielami administracji uczelni. Poruszana problematyka oraz odpowiedzi zaproszonych gości – autorytetów w zakresie prowadzonej działalności, będą stanowiły materiał edukacyjny dla środowiska studenckiego, czego konsekwencją będzie opracowanie przez DSS materiału edukacyjnego dla studentów w zakresie finansowania i rozliczania działalności studenckiej.

W celu usprawnienia organizacji spotkania prosimy o wcześniejsze przesłanie propozycji pytań, opisów pojawiających się problemów lub innych sugestii na adres: dss@agh.edu.pl.

Uwaga!!! Obecność obowiązkowa przedstawiciela:

·         każdego Grantu Rektora w edycji 2020, który uzyskał środki finansowe na realizację projektu,

·         każdego Koła Naukowego, które prowadzi czynną działalność w Uczelni,

·         każdej organizacji studenckiej działającej w AGH,

·         WRSS każdego Wydziału AGH.

Podczas spotkania będzie prowadzona lista obecności. Brak obecności ww. przedstawiciela będzie oznaczał decyzję o zawieszeniu działalności.

Serdecznie zapraszamy!