Stypendia i zapomogi

Terminy składania wniosków o stypendia w semestrze letnim 2022/2023

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Rafała Dańko w sprawie terminów składania wniosków o stypendia na semestr letni 2022/2023 (do pobrania)

Wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb, wydrukować i podpisać. Wnioski zarejestrowane w systemie, ale nie złożone w dziekanacie Wydziału nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Stypendium
 
 
Termin składania wniosków
 
socjalne  
do 3 marca 2023 r. (piątek)
 
dla osób niepełnosprawnych  
do 3 marca 2023 r. (piątek)
 
rektora (dla studentów rozpoczynających I rok studiów II stopnia)  
do 13 marca 2023 r. (poniedziałek)
 

Aplikowanie o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie uruchomione w USOSweb w dniu 15 lutego 2023 r.

Aplikowanie o stypendium rektora zostanie uruchomione w USOSweb w dniu 27 lutego 2023 r.

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2022/2023

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2022/2023 (do pobrania)

Stypendium socjalne

Dochód netto na os. w rodzinie
(zł)
 
0,00 - 350,00
 
 
350,01 - 700,00
 
 
700,01 - 1051,70
 
Kwota stypendium socjalnego
(zł)
1 180 980 780

Miesięczna kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 300 zł*

Podstawa naliczenia stypendium socjalnego wynosi 1 051,70 zł netto.

* Dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w § 15 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  • 1 200 zł dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • 1 000 zł dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • 800 zł dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Stypendium rektora

Kategoria osiągnięć  
Wysokość stypendium rektora
(zł)
 
 
A
 
950
 
B
 
850
 
C
 
750

Regulamin świadczeń dla studentów AGH

Regulamin świadczeń dla studentów AGH wprowadzony zarządzeniem Nr 59/2022 Rektora AGH z dnia 28 września 2022 r.