Stypendia i zapomogi

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2022/2023

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2022/2023 (do pobrania)

Stypendium socjalne

Dochód netto na os. w rodzinie
(zł)
 
0,00 - 350,00
 
 
350,01 - 700,00
 
 
700,01 - 1051,70
 
Kwota stypendium socjalnego
(zł)
1 180 980 780

Miesięczna kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 300 zł*

Podstawa naliczenia stypendium socjalnego wynosi 1 051,70 zł netto.

* Dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w § 15 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  • 1 200 zł dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • 1 000 zł dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • 800 zł dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Stypendium rektora

Kategoria osiągnięć  
Wysokość stypendium rektora
(zł)
 
 
A
 
950
 
B
 
850
 
C
 
750

Terminy składania wniosków o stypendia w semestrze zimowym 2022/2023

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Rafała Dańko w sprawie terminów składania wniosków o stypendia na semestr zimowy 2022/2023 (do pobrania)

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Rafała Dańko w sprawie terminów składania wniosków o stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023

Wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Dziekanatach Wydziałów w terminie do 3 października 2022 r. (poniedziałek).

Wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb, wydrukować i podpisać. Wnioski zarejestrowane w systemie, ale nie złożone w dziekanacie Wydziału nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Terminy składania wniosków o stypendium rektora

Rodzaj wniosku
 
 
Termin składania wniosków
 
 
Miejsce składania wniosków
 
wnioski o stypendium rektora dla studentów
I roku
 
od 10 do 17 października
2022 r. (poniedziałek)
 
 
Dział Spraw Studenckich*
 
wnioski o stypendium rektora, w których wykazano osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe  
do 7 października
2022 r. (piątek)
 
 
Dział Spraw Studenckich*
 
wnioski o stypendium rektora, w których wykazano jedynie wysoką średnią ocen  
do 7 października
2022 r. (piątek)
 
 
Dziekanaty Wydziałów

Aplikowanie o stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 zostanie uruchomione w systemie USOSweb w dniu 23 września 2022 r.

Stypendia poza AGH

Regulamin świadczeń dla studentów AGH

Regulamin świadczeń dla studentów AGH wprowadzony zarządzeniem Nr 59/2022 Rektora AGH z dnia 28 września 2022 r.