Stypendia i zapomogi

Terminy składania wniosków o stypendia w semestrze zimowym 2022/2023

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Rafała Dańko w sprawie terminów składania wniosków o stypendia na semestr zimowy 2022/2023 (do pobrania)

Wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Dziekanatach Wydziałów w terminie do 3 października 2022 r. (poniedziałek).

Wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb, wydrukować i podpisać. Wnioski zarejestrowane w systemie, ale nie złożone w dziekanacie Wydziału nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Terminy składania wniosków o stypendia rektora zostaną ogłoszone w późniejszym terminie - nie później niż 5 września br.

Wnioski o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 zostaną uruchomione w systemie USOSweb w dniu 1 lipca br.

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2021/2022 (do pobrania)

Dochód netto na os. w rodzinie
(zł)
 
0,00 - 350,00
 
 
350,01 - 700,00
 
 
700,01 - 1051,70
 
Kwota stypendium socjalnego
(zł)
1 080 880 680

Miesięczna kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 300 zł*

Podstawa naliczenia stypendium socjalnego wynosi 1 051,70 zł netto.

* Dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w § 15 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH.

Średnia ocen
(kategoria osiągnięć)
 
Wysokość stypendium rektora
(zł)
 
 
4,81 - 5,00
(A)
 
900
 
4,61 - 4,80
(B)
 
800
 
4,41 - 4,60
(C)
 
700
 
4,21 - 4,40
(D)
 
600
 
4,00 - 4,20
(E)
 
500

Stypendia poza AGH

Regulamin świadczeń dla studentów AGH

Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 28 lutego 2022 r. wprowadzony  zarządzeniem Nr 11/2022 w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i wprowadzenia tekstu jednolitego tego regulaminu z dnia 17 lutego 2022 r.