Zespół Obsługi Organizacji Studenckich

Regulamin  działalności  uczelnianych  organizacji  studenckich, organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń uczelnianych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wprowadzony Zarządzeniem Nr 38/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 9 września 2019 r.

Komunikat Prorektora ds. Studenckich, prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie konkursu "Grant Rektora"

Komunikat Prorektora ds. Studenckich, prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie działania organizacji studenckich i kół naukowych od 1 października 2020 r.

Zmiany w zakupach od 1 stycznia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. nastąpiła istotna zmiana w dokonywaniu zakupów.

Zwracamy uwagę, na fakt, że jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP (zgodnie z art. 106b ust. 5-7 ustawy o VAT). Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi określić czy kupuje jako podatnik (zakup na AGH), czy jako konsument (zakup prywatny).

Jeżeli kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę VAT musi:

  • przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (100 euro) - podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Otrzymany paragon z nr NIP stanowi fakturę uproszczoną traktowaną jak zwykła faktura,
  • przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) - podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Na podstawie takiego paragonu z NIP należy wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury VAT nie później niż do 15. Dnia miesiąca następnego po dokonaniu zakupu.

Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument. Może wystąpić o wystawienie faktury, jednak sprzedawca wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów - bez NIP nabywcy.

Faktury imienne za zakupy nie są rozliczane na AGH.

Dla przypomnienia NIP AGH:  675 000 1923

Sposób postępowania z paragonami:

W celu rozliczenia wydatku paragon należy skopiować, a następnie na kartce z kopią paragonu dokonać opisu zakupu wg dotychczasowych wytycznych opisywania faktur. Do kartki przypiąć oryginał paragonu i dostarczyć do Zespołu Obsługi Organizacji Studenckich DSS pok. 111, Pawilon C1. Oryginał paragonu należy opatrzeć na odwrocie imienną pieczątką z podpisem Opiekuna Koła, a następnie dopiąć do kopii paragonu z opisem.

Dla przypomnienia opis zakupu lub wykonania usługi musi zawierać:

  1. Pełna nazwa zakupionego produktu lub wykonanej usługi,
  2. Nr Preliminarza,
  3. Dane do zwrotu – jeśli dotyczy,
  4. Pieczątka i podpis Opiekuna Koła/pieczątka organizacji oraz podpis osoby odpowiedzialnej za zakup.