Projekty „Najlepsi z Najlepszych” w liczbach

Rok
Edycja
Liczba złożonych wniosków z AGH
Liczba przyjętych wniosków z AGH
Łączna kwota przyznanego dofinansowania
2016
1.0
5
2
662 500 zł
2017
2.0
7
7
1 389 046,94 zł
2018
3.0
13
11
1 632 005,87 zł
2019
4.0
15
11
1 558 962,50 zł
2021
4.0
7
6
773 407,50 zł
Razem
47
37
6 015 922,81 zł