Najlepsi z najlepszych! 4.0

Projekt  „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem naboru przez MNiSW ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.

Poniżej lista projektów AGH, które zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach projektu.

Lp. Wydział Tytuł  Dofinasowanie
1. GGiIŚ BARI 2.0 - zaBytki ARchitektura Inwentaryzacja 196 500,00 zł
2. WNiG Podnoszenie kwalifikacji studentów AGH dzięki uczestnictwu w międzynarodowych konkursach i konferencjach branży naftowej 90 000,00 zł
3. EiP AGH Solar Plane - udział w międzynarodowych zawodach samolotów solarnych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych 62 000,00 zł
4. EiP AGH Solar Boat - udział w międzynarodowych zawodach łodzi solarnych oraz konferencji naukowej 290 000,00 zł
5. IMiR Prezentacja innowacyjnych rozwiązań z zakresu akustyki na międzynarodowych konferencjach 190 500,00 zł
6. WNiG Wykorzystanie teorii chaosu i rachunku fraktalnego do wszechstronnego opisu petrofizycznego formacji skalnej w oparciu o badania geofizyczne 26 000,00 zł
7. EiP Badania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: analiza eksperymentalna i numeryczna 60 000,00 zł
8. MS Efektywne algorytmy numeryczne dla problemów aproksymacji funkcji oraz rozwiązywania równań różniczkowych i równań różniczkowych stochastycznych oraz ich implementacji na procesorach graficznych 50 000,00 zł
9. IMiR AGH Racing - Innowacyjne Technologie Pojazdów Wyścigowych 250 000,00 zł
10. IMiR Rozwój systemów rakietowych, łazika marsjańskiego, lądownika planetarnego oraz balonu stratosferycznego w AGH Space Systems oraz rywalizacja na międzynarodowych zawodach inżynierii kosmicznej i publikacje na konferencjach naukowych 308 962,50 zł
11. IEiT Rozwój innowacyjnych projektów naukowych drużyny polskich studentów: wynalazku "System chroniący kierowców przed zaśnięciem i badający koncentrację w trakcie jazdy - Total Car Rescue" i aplikacji mobilnej "Localife" - III edycja 35 000,00 zł

Dokumentacja projektowa dostępna jest pod adresem:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-programie-najlepsi-z-najlepszych-40