Zaproszenie do składania ofert w ramach III naboru ofert do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Link do zaproszenia

Najlepsi z najlepszych! 4.0 - trzecia edycja

Projekt  „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem naboru przez MNiSW ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.

Poniżej lista projektów AGH, które zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach projektu.

Lp. Wydział  Tytuł projektu  Dofinansowanie 
1. IMiR Wsparcie rozwoju wybitnie uzdolnionych
 studentów Inżynierii akustycznej AGH
 poprzez uczestnictwo w
 międzynarodowych konkursach i
 konferencjach o charakterze
 interdyscyplinarnym
51 250,00 PLN
2. EAIiIB Wyjazd na międzynarodowe zawody
 F1TENTH 
157 500,00 PLN
3. IMiR Badania z zakresu inżynierii i biologii
 kosmicznej z wykorzystaniem rakiety
 sondującej AGH Space
 Systems oraz udział w międzynarodowych
 zawodach i konferencjach
175 000,00 PLN
4. IMiR Rozwój interdyscyplinarnego projektu z
 dziedziny robotyki mobilnej - łazika
 planetarnego Kalmana,
 badania z obszaru geologii kosmicznej
 oraz udział w międzynarodowych
 zawodach i konferencjach
318 780,00 PLN
5. IMiR Inteligentny system do predykcji oraz
 detekcji uszkodzeń elementów układów
 automatyki
69 500,00 PLN
6. ZARZ.  Udział i prezentacja badań oraz ich
 fizycznych rezultatów na ogólnoświatowej
 konferencji European
 Hyperloop Week - z projektem "AGH
 HYPERLOOP'
73 322,09 PLN
7. EiP AGH Solar Plane – udział w
 międzynarodowych zawodach
 bezzałogowych statków powietrznych
150 000,00 PLN
8. IMiR Międzynarodowe, klasyfikowane zawody
 pojazdów wyposażonych w systemy
 autonomiczne AI,
 odbywające się w różnych kategoriach
 obejmujących klasy
 AI/CV/EV/DRIVERLESS
50 000,00 PLN
9. EiP AGH Solar Boat - udział w
 międzynarodowych zawodach łodzi
 solarnych oraz autonomicznych
100 000,00 PLN
10. IMiR AGH Racing - Międzynarodowe wyścigi
 SAE/FS 
180 000,00 PLN
11. IMiR Rozwój zastosowania sztucznej
 inteligencji w sterowaniu dronami,
 robotami mobilnymi i manipulatorami
 – udział w zawodach międzynarodowych i
 prezentacja wyników na konferencjach
 naukowych
80 000,00 PLN

Dokumentacja projektowa dostępna jest pod adresem:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-iii-naboru-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-40