Edycja 2022/IDUB

Informujemy, że z dniem 21 marca 2022 r. w ramach Działania 12 Projektu IDUB uruchomiono konkurs Dofinansowanie projektów Kół Naukowych - Wsparcie Kół Naukowych.

Zasady naboru i kryteria oceny znajdują się na stronie:

https://www.agh.edu.pl/uczelnia-badawcza/programy-i-konkursy/

Wnioski należy złożyć w systemie informatycznym poprzez stronę:

https://wnioski.idub.agh.edu.pl/

Kwota dofinansowania na rok 2022: 500 000,00 PLN

Termin składania wniosków: do 8 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu: 4 maja 2022 r.

Termin realizacji projektów: 4 maja - 30 września 2022 r.