Edycja 2022/2023

UWAGA! Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu

W związku z faktem, że na 95 wniosków złożonych w ramach konkursu Grant Rektora 26 wniosków zawiera błędy formalne Prorektor ds. Studenckich podjął decyzję o wezwaniu Kół Naukowych do uzupełnienia dokumentacji.

W dniu 16 grudnia (piątek) do Kół Naukowych, których wnioski zawierały błędy formalne została wysłana informacja o brakach. Wobec powyższego termin ogłoszenia wyników konkursu został przełożony na 21 grudnia 2022 r. (środa).

Pozostałe terminy harmonogramu nie ulegają zmianie.

Ważne terminy

Terminy - edycja podstawowa Działania dotyczące realizacji projektu
28 listopada 2022 r. nieprzekraczalny termin składania wniosków
19 grudnia 2022 r. ogłoszenie wyników konkursu
16 stycznia 2023 r. termin składania preliminarzy
17 stycznia - 31 stycznia 2023 r. szkolenia z prowadzenia grantów + szkolenia BHP
1 lutego - 20 października 2023 r. termin realizacji projektów
20 października 2023 r. ostateczny termin zamknięcia rozliczenia finansowego projektu w Dziale Spraw Studenckich
31 października 2023 r.ostateczny termin składania do Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych sprawozdań merytorycznych z realizacji projektów