Wyniki konkursu "Grant Rektora 2021/IDUB"

W dniu 13 maja 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Konkursowej Grant Rektora 2021 – IDUB.

W pracy komisji wzięli udział:

  • Prorektor ds. Studenckich AGH-  prof. dr hab. inż. Rafał Dańko - Przewodniczący Komisji,
  • Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych – dr hab. inż. Paweł Bogacz prof. AGH,
  • Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych – dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja,
  • Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych – dr inż. Paweł Janowski,
  • Przedstawiciele URSS AGH –Jakub Śliwiński, Damian Płóciennik,
  • Przedstawiciel IDUB – dr inż. Szczepan Moskwa,
  • Dyrektor Centrum Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Klimczyk,
  • Protokolant – mgr Karolina Sochacka.

Całkowita wartość projektów zgłoszonych do konkursu to 1 916 045,30 zł. W trakcie pracy komisji dokonano oceny i analizy 29 wniosków. Koła Naukowe biorące udział w Konkursie aplikowały o łączną kwotę w wysokości 1 138 205,35 zł. Z uwagi na pierwszą edycję konkursu oraz spełnienie kryteriów przez wszystkie Koła Naukowe Komisja zarekomendowała i przyznała dofinansowanie w wysokości 100% dla wszystkich Kół Naukowych aplikujących w konkursie.

Zaznaczamy, że studenci realizujący projekty w tej edycji konkursu, mogą ubiegać się o zaliczenie efektów swojej pracy w ramach  badawczej ścieżki kształcenia w ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)”. Szczegóły będą podane w osobnych komunikatach.

Podsumowanie konkursu (do pobrania)

Wyniki konkursu (do pobrania)