Edycja 2021/IDUB

Mimo ogólnie trudnej sytuacji z radością informujemy o możliwości ponownego aplikowania do konkursu „Grant Rektora” edycja 2021/IDUB.

Środki na zorganizowanie drugiej tury konkursu pochodzą z realizowanego przez AGH projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza i wdrażaniu „Badawczej ścieżki kształcenia” (w ramach Działania 12).

Konkurs skierowany jest do wszystkich kół naukowych AGH, które realizują projekty powiązane z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi (POB). Pełny wykaz POBów znajduje się pod adresem: https://www.agh.edu.pl/uczelnia-badawcza/priorytetowe-obszary-badawcze/

Ważne terminy

30 kwietnia (piątek) - termin składania wniosków,

17 maja (poniedziałek) - ogłoszenie wyników,

21 maja (piątek) - termin składania preliminarzy projektów,

29 października (piątek) - termin rozliczenia projektów.