Konkurs "Grant Rektora" 2021

Ważne terminy

15 stycznia 2021 r. - nieprzekraczalny termin składania wniosków

29 stycznia 2021 r. - ogłoszenie wyników konkursu

8 lutego 2021 r.  - termin składania zaktualizowanych preliminarzy (z uwzględnieniem dofinansowania) do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych

8 luty – 15 października 2021 r. - termin realizacji projektu

15 października 2021 r. - ostateczny termin zamknięcia rozliczenia finansowego projektu w Dziale Spraw Studenckich

30 października 2021 r. - ostateczny termin składania do Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu w danym roku