Wyniki konkursu Grant Rektora 2019

W dniu 29.11.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

- Prorektor ds. Studenckich - dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. - Przewodnicząca,
- Pełnomocnik Rektora ds kół naukowych (pion górniczy) - dr inż. Paweł Bogacz
- Pełnomocnik Rektora ds kół naukowych (pion hutniczy) - dr inż. Leszek Kurcz,
- Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH - Dominik Klimek i Kamil Wiktor,
- Protokolant - mgr inż. Monika Hładik

Po analizie 118 złożonych wniosków zarekomendowano do dofinansowania 110 z nich, na łączną kwotę 400 000 zł (wyłączając koła strategiczne). Koła Naukowe biorące udział w Konkursie aplikowały o łączną kwotę  w wysokości 1 088 730,20 zł. Dofinansowania nie uzyskało 8 wniosków, które uzyskały w ramach oceny mniej niż 60 punktów. Ustalono następujące kryteria przyznawania poziomu dofinansowania:
- granty kategorii A oraz A/B - współczynnik dofinansowania 0,60,
- granty kategorii B - współczynnik dofinansowania 0,55,
- granty kategorii C - współczynnik dofinansowania 0,50.

Dodatkowo komisja zdecydowała przyznać trzem pierwszym miejscom w danych kategoriach (według oceny punktowej) przyznanie wyższej kwoty niż wskazał współczynnik dofinansowania.

Komisja uznała 8 wniosków złożonych w konkursie jako strategiczne do dofinansowania uczelnianego:
- Projekt AGH Solar Plane,
- Projekt AGH KN Space Systems,
- Projekt AGH Solar Boat - KN Eko-Energia,
- Projekt Bezzałogowa łódź podwodna - KN FENEC + Mechaników,
- Projekt E-Moto (3 wnioski jako wspólny projekt z kół naukowych - KN Hydrogenium, KN Mechaników, KN Spectrum),
- Projekt budowy pojazdu oraz start w zawodach Eco-marathon - KN MechaniCAD.

Kwoty dofinansowania projektów strategicznych zostaną przedstawione po rozmowach z zespołami realizującymi po spotkaniu w dniu 12.12.br.

Wykaz wniosków rekomendowanych do dofinansowania (ułożony wedle uzyskanej oceny punktowej), wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania dostępny poniżej.

Wyniki konkursu Grant Rektora 2019