Konkurs "Grant Rektora 2019"

Ważne terminy

5 listopada 2018 r. - nieprzekraczalny termin składania wniosków

3 grudnia 2018 r. - ogłoszenie wyników konkursu

19 grudnia 2018 r.  - termin składania zaktualizowanych preliminarzy (z uwzględnieniem dofinansowania) do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych

1 stycznia – 15 października 2019 r. - termin realizacji projektu

15 października 2019 r. - ostateczny termin zamknięcia rozliczenia finansowego projektu w Dziale Spraw Studenckich

31 października 2019 r. - ostateczny termin składania do Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu w danym roku