Konkurs "Grant Rektora"

Obowiązkowe szkolenia BHP dla realizatorów Grantów Rektora

W imieniu Sekcji BHP AGH zapraszamy uczestników projektów Grant Rektora AGH do udziału w obowiązkowym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (tzw. BHP).

Odbędą się one w formule on-line. Realizatorów projektów o charakterze konstrukcyjnym i/lub laboratoryjnym zapraszamy na to szkolenie w dniu 30.03 w godz. 16:00-17:30, zaś realizatorów pozostałych projektów grantowych w dniu 31.03, również w godz. 16:00-17:30.

Po szkoleniu zostaną wydane zaświadczenia o uczestnictwie w nim, toteż prosimy po pierwsze o imienne zapisanie się na szkolenie, a po drugie o obowiązkową i własną w nim obecność.

Szkolenia poprowadzą Panowie Krzysztof Lampa (Kierownik Sekcji BHP) oraz Łukasz Rzeźniewski (specjalista BHP).

Prosimy, pamiętajcie, że powyższe szkolenia są zupełnie innymi szkoleniami (nastawionymi na sytuacje prograntowe) od tych, jakie przechodziliście rozpoczynając swe kształcenie w AGH. Nie można więc „zaliczyć” tego szkolenia tamtym uczestnictwem. Prosimy także o wybór odpowiedniej dla siebie tury szkoleniowej – 30 lub 31.03.

Formularz zapisów dostępny jest pod adresem: bit.ly/3srzTE2

Konkurs Grant Rektora w liczbach:

Rok
Wnioski złożone
Wnioski
dofinansowane
Łączna kwota dofinansowania
2016
110
108
260 000,00 zł
2017
124
116
376 280,00 zł
2018
131
101
400 000,00 zł
2019
118
102
802 820,00 zł
2020
125
112
921 233,54 zł
2021
123
111
2 627 317,77 zł
2022
119
97
1 192 465,00 zł
Razem
850
747
6 580 116,31 zł