09.01.2018

Szkolenie dla studentów

Prorektor ds. Studenckich zaprasza studentów na szkolenie dotyczące rozliczania Grantów Rektora oraz innych projektów studenckich w roku 2018. Termin: 26 stycznia 2018r. (piątek) w godzinach 12:00 - 14:00, sala U2


Rozliczanie Grantów Rektora oraz innych projektów studenckich w roku 2018.

Termin: 26 stycznia 2018r. (piątek) w godzinach 12:00 - 14:00

Miejsce szkolenia: sala audytoryjna, Pawilon U2

Program szkolenia:

1.      Granty Rektora w 2018 roku – istotne informacje;

2.      Rola Działu Spraw Studenckich;

3.      Granty oczami Kwestury;

4.      Procedury Zamówień Publicznych;

5.      Procedury Działu Wyjazdów Zagranicznych;

6.      Zakupy poza granicami kraju;

7.      100 pytań do …… czyli zadaj pytanie – możliwość zadawania pytań uczestnikom spotkania.

Szkolenie kierujemy do:

1.      Studentów biorących udział w programie Granty Rektora 2018;

2.      Studentów ubiegających się o dofinansowanie do Prorektora ds. Studenckich (projekty indywidualne, udział w konferencjach, wyjazdy krajowe i zagraniczne, zakupy zagraniczne, organizacja spotkań i imprez okolicznościowych, itp.);

3.      Członków Organizacji Studenckich AGH;

4.      Pozostałych studentów, którzy finansują swoja działalność ze środków AGH.

W spotkaniu wezmą udział:

1.      Prorektor ds. Studenckich – prof. dr hab. Anna Siwik;

2.      Kwestor AGH – mgr inż. Joanna Sajdłowska;

3.      Z-ca Dyrektora CTT ds. przedsiębiorczości akademickiej – dr inż. Dominik Kowal;

4.      Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego – dr inż. Leszek Kurcz;

5.      Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego – dr inż. Paweł Bogacz.;

6.      Przedstawiciel Działu Zamówień Publicznych;

7.      Przedstawiciel Działu Współpracy z Zagranicą;

8.      Przedstawiciel Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu;

9.      Kierownik Działu Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Klimczyk.