25.10.2019

Informacje dotyczące kredytów studenckich


Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. zawierający informacje dotyczące kredytów studenckich w roku 2019/2020 (do pobrania).

Zgodnie z niniejszym pismem:

Liczbę studentów w grupach do 1%, do 5% oraz do 10% ustala się z wykorzystaniem Kalkulatora liczby uprawnionych do umorzenia kredytu (do pobrania).

Wykaz najlepszych absolwentów Wydziału powinien zawierać poniższe informacje:

Nazwisko Imię Nr albumu Kierunek studiów Rodzaj studiów Typ studiów Data rozpoczęcia studiów Dyplom, data złoż. egz. dypl.: Średnia (waż ECTS)