Aktualności

11.01.2023

Stypendium socjalne - zmiana kryterium dochodowego od 1 stycznia 2023 r.

Komunikat Prorektora ds. Studenckich w sprawie zwiększenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego (do pobrania) Od 1 stycznia 2023 r. podstawa naliczenia stypendium socjalnego wynosi...


22.12.2022

Listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów I stopnia oraz najlepszych absolwentów studiów II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów I stopnia Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów II stopnia W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu studiów w grupie najlepszych absolwentów prosimy o przesłanie...


21.12.2022

Wyniki konkursu Grant Rektora 2023

W dniu 21 grudnia 2022 roku w godzinach 9:45-12:00 w sali 14 w budynku C-1 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Grant Rektora 2023. W pracy komisji wzięli udział: Prorektor ds. Studenckich AGH - prof. dr hab. inż....


19.12.2022

Obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających naukę w AGH w roku akademickim 2022/2023

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AGH zaprasza na obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w AGH w roku akademickim 2022/2023. Szkolenie...


19.12.2022

Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu Grant Rektora

W związku z faktem, że na 95 wniosków złożonych w ramach konkursu Grant Rektora 26 wniosków zawiera błędy formalne Prorektor ds. Studenckich podjął decyzję o wezwaniu Kół Naukowych do uzupełnienia dokumentacji. W dniu 16...


Dział Spraw Studenckich na Facebooku