18.10.2021

Zestawienie liczby możliwych do przyznania stypendiów rektora

oraz minimalnych średnich ocen uprawniających do ubiegania się o ww. stypendium


Pismo Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie stypendiów rektora z tytułu wysokiej średniej ocen (do pobrania)

Zestawienie liczby możliwych do przyznania stypendiów rektora oraz minimalnych średnich ocen - STUDIA STACJONARNE (do pobrania)

Zestawienie liczby możliwych do przyznania stypendiów rektora oraz minimalnych średnich ocen - STUDIA NIESTACJONARNE (do pobrania)

UWAGA!

  • Wskazana w zestawieniu średnia ocen dla poszczególnych lat studiów stanowi wartość szacunkową, a jej uzyskanie nie gwarantuje przyznania stypendium rektora!

  • Załączone zestawienie nie uwzględnia stypendiów rektora za osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe, które również wliczają się do limitu 10%!

  • Wnioski o stypendium rektora z tytułu wysokiej średniej ocen należy składać w dziekanatach Wydziałów do 25 października 2021 r. (poniedziałek)