09.01.2020

Zaproszenie na szkolenie z zakresu finansowania i rozliczania działności studenckiej


W imieniu Pani Prorektor ds. Studenckich prof Anny Siwik zapraszamy na spotkanie o charakterze szkoleniowym, dotyczące finansowania szeroko pojętej działalności studenckiej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku w godzinach 10.00 – 11.30 w Sali audytoryjnej pawilonu U2.

Zaproszeni goście:

1.       Z-ca Kwestora ds. finansowych – Pani Joanna Sajdłowska,

2.       Z-ca Dyrektora CTT ds. przedsiębiorczości akademickiej – Pan Dominik Kowal (lub inny przedstawiciel CTT – w trakcie potwierdzania),

3.       Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Pani Dorota Achrem-Achremowicz,

4.       Kierownik Aparatury Naukowo –badawczej i importu – Pan Grzegorz Nizioł,

5.       Pracownik Zespołu Obsługi Organizacji Studenckich – Pani Karolina Sochacka.

Ponadto w spotkaniu wezmą udział:

1.       Pani Prorektor ds. Studenckich – prof. Anna Siwik,

2.       Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych Pionów Górniczego i Hutniczego,

3.       Kierownictwo Działu Spraw Studenckich oraz pracownicy i Zespołu Obsługi Organizacji Studenckich DSS.

Spotkanie skierowane jest w szczególności do:

·         Studentów, którym przyznano Grant Rektora 2020,

·         Członków wszystkich Kół Naukowych i organizacji studenckich działających na terenie AGH,

·         Studentów URSS oraz WRSS,

·         Innych studentów realizujących projekty ze środków pozyskanych z AGH,

·          

Spotkanie poprowadzą studenci z Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Organizowane spotkanie będzie miało formę dialogu, podczas którego będzie możliwość zadawania pytań wszystkim zaproszonym gościom. Odpowiedzi zaproszonych gości – autorytetów w zakresie prowadzonej działalności, będą stanowiły materiał edukacyjny dla środowiska studenckiego, czego konsekwencją będzie opracowanie materiału edukacyjnego dla studentów w zakresie finansowania działalności studenckiej.

W celu usprawnienia organizacji spotkania prosimy o wcześniejsze przesłanie pytań, opisów pojawiających się problemów lub sugestii na adres: dss@agh.edu.pl.

Uwaga!!! Obowiązkowa obecność przedstawiciela:

·         każdego Grantu Rektora, który uzyskał środki finansowe na realizację projektu,

·         każdego Koła Naukowego, które prowadzi czynną działalność,

·         każdej organizacji studenckiej działającej w AGH,

·         WRSS każdego Wydziału AGH.

Podczas spotkania będzie prowadzona lista obecności. Brak obecności ww. przedstawiciela będzie oznaczał decyzję o zawieszeniu działalności.

Serdecznie zapraszamy!