15.10.2019

Wysokość świadczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Pani Prorektor ds. Studenckich.

Komunikat zawiera istotne informacje dla społeczności akademickiej - w szczególności:

  • wysokość świadczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020;
  • terminy wypłat w listopadzie br.;
  • wypłaty świadczeń dla studentów I roku w związku z wdrażaniem USOS;
  • dotacji na FS w 2019 i 2020 roku.

Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. w sprawie wysokości świadczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020